Gå til sidens hovedinnhold

Det er veldig mye som henger i løse lufta

FRITT ORD

Halden Arbeiderpartis varaordfører Linn Laupsa er stolt. I Fritt Ord 27/5-21 ramser hun opp en rekke saker hvor posisjonen har prioritert bruk av midlene tilgjengelig for Kommunen. Vel og bra, finansiert blant annet av økt eiendomsskatt.

Det hun ikke sier er at dette ikke vil sikre Haldens vekst og fremgang! Redaktør Kjøge etterlyste i en lederartikkel nylig, og med rette, mer futt og fres, og VYER, tanker om fremtiden og våre muligheter til å overleve som industriby.

Thor Edquist brukte en bedrift som mønster for hvordan man må se for seg en kommune: Generalforsamling = Kommunestyret, Styreformann = Ordfører, Adm. Dir = Komm.unedirektøren m/organisasjon., Det viser at kommunestyret skal ha føringer og politiske programmer som legger grunnen for virksomheten, men også i høy grad følge samfunnets utvikling og hvilke konsekvenser denne må/kan få for virksomheten, samt arbeide for tiltak som må igangsettes, kort og lang sikt.

Det er her jeg ser at for Haldens del, og sikkert massevis av andre kommuner, synes en slik tankegang temmelig fjern. For krevende for aktørene? Halden er nå i en slik situasjon: Unødvendig å si at folketallet synker, liten/ingen tilflytting, fødselstallene synker ? Man ser en svekking for Halden rent geografisk til fordel for byene nord for oss. Dobbeltspor jernbane, en drøm som forsvinner?

Det som for meg er ytterst alarmerende pr. i dag er alt som henger i løse lufta: Tilfeldig rekkefølge:

1) Os-saken

Med bakgrunn i Ap’s «kupp» som hindret igangsetting av «OS 1» for mange måneder siden er det nå med forferdelse vi konstaterer at prosjektet «Os2» fortsatt ikke er i gjenge grunnet påstand fra en av tilbyderne om at de to konkurrentene øyensynlig ikke hadde oppfattet anbudsdokumentene likt. Her synes jeg kommunen ved ordfører/komm.dir bør redegjøre for hva som her har skjedd. I dette dramaet spør vi oss: Hvordan kunne dette skje? Hvorfor bommet ikke den andre tilbyderen? Hvordan er kommunens interne rutiner for å avverge slikt? Hva sier politikerne om en slik situasjon? Hele Os-saken (1 og 2) gir dårlige vibrasjoner og er ikke tillitsvekkende, og må forklares!

2) Svinesundtersklene

Dette er en ypperlig sak for belysning av politikernes rolle. Her stoler øyensynlig både ordfører og vise-o. på at Kystverket ordner opp i dette. Dersom man ikke har ambisjoner om konstant påvirkning og innsikt i saken via Kystverket, vil saken lett kunne bli trenert. Man burde her presse på Kystverket for å få en formell kontaktperson fra vår kommune, og denne personen burde være

Thor Edquist, som kjenner saken ut og inn fra sin ordfører-tid. Spørsmålet er om ikke dette generelt er så viktig for vår fremtid at det ikke bør tas som spøk. Skal vi komme videre og finne nye måter å påvirke utviklingen og vår fremtid i Halden, må nye veier prøves. Jeg har ingen tro på at nåværende, tradisjonell fremferd fra Haldens side vil kunne bære frukter.

3) Tyska/Hollenderen–utbygging

Denne saken bør også landes. Hvor mange år har dette vært tema i Halden? Hvis denne saken ikke er et eksempel på handlingslammelse, da vet jeg jamen ikke......Hvorfor i all verden er ikke grunnundersøkelsene gjort for mange år siden???

4 )Arealplanen

Hva er situasjonen pr. i dag? Hvor lenge har denne sperret for Haldens utvikling?

Etterskrift: Kunne det være håp om å få en kommentar fra politisk hold, for eksempel Ap, hvor man ikke snakker om fattigdom, gamle eller skole, flyktninger eller ideologi, barnehager eller samfunnsforskjeller. BARE om hvordan vi skal få til en fremtid for Halden!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.