Ny brannstasjon i Halden har fått en prislapp på 199 millioner. Dette er et tall som er skremmende på mange, i hvert fall for byen politikere.

Jeg er ingen økonom eller matematiker, men la meg prøve å gjøre rede for disse pengene. 199 millioner er summen som blir slått stort opp. Jeg vil derfor begynne med å trekke fra moms, noe som tilsvarer i underkant 40 millioner kroner som kommunen vil få tilbake.

Selve byggingen er estimert til 112 millioner kroner, dette er en kvadratmeter pris som er på linje med brannstasjoner som er bygget andre steder i landet. Selve tomten har en prislapp på 11 millioner kroner, men her jobbes det med et prisavslag grunnet de utfordringene som er dukket opp. Og nei, det er ikke bare bare å se på en stor eik at den er hul, eller at det lever sjeldne salamandere i en liten vanndam på tomten!

For å tilfredsstille Statens Vegvesen og adkomstvei må det kjøpes mer tomteareal, og dette er anslått til rundt 0,5 millioner kroner. Totalt tomteareal er vel 17.000 kvadratmeter, så det er på ingen måte en liten tomt, men det er det arealet vi i Halden brannvesen faktisk behøver.

Utgraving på tomten kan koste nesten 12 millioner kroner, men det er på ingen måte ikke sikkert at det blir så dyrt. Egne kostnader er estimert til rundt 24 millioner kroner, som innebærer blant annet trafo, inventar, avgifter, m.m.

Oppsummering
Egne kostnader28 mill.
Tomt totalt23,5 mill.
Bygning112 mill.
Sum163,5 mill.

Dessverre ble tomten noe dyrere enn først antatt, men Halden kommune kommer ikke unna disse kostnadene. Ingenting blir billigere ved å utsette, tvert imot. De 12 millionene som er påløpt i ekstrakostnader på tomten tilsvarer vel 3 år med leie av dagens midlertidige brannstasjon. Kommunen vil også kunne tape store summer ved å ikke gjennomføre prosjektet nå.

Det er mange som har brukt mye tid og penger på dette prosjektet så langt, men hvis vi må begynne på nytt, er alt dette arbeidet bortkastet. I tillegg står vi i fare for at tomteeier og entreprenører kan komme til å stille Halden kommune økonomisk ansvarlig.

Halden kommune står i fare for å få mange unødvendige og dyre ekstrautgifter hvis brannstasjonen ikke blir vedtatt nå. Blant annet leieutgifter på midlertidig brannstasjon, og pengene som allerede er brukt på dette prosjektet over mange år må brukes på nytt. Kommer det krav fra tomteeier og entreprenør? Kommer det dagsbøter fra arbeidstilsynet på grunn av dårlige arbeidsforhold?

Det er ingen som sparer på flere utsettelser nå, verken kommuneøkonomien eller Haldens befolkning.

I Halden brannvesen jobber det rundt 40 personer. Av disse jobber 24 i beredskapsavdelingen, og her jobber også jeg. Vi er fire vaktlag som passer på Halden befolkning hele døgnet, hele året, vi rykker ut på alt fra store hendelser til små hjelpeoppdrag, Det er svært sjeldent vi ikke hjelper akkurat deg hvis du ringer etter hjelp.

For å forstå hva vi jobber med til daglig vil jeg fortelle om noen av hendelsene mitt vaktlag har rykket det siste året:

  • Vi reddet en ung gutt som satt fast på på en fjellhylle, mer enn 12 meter over bakken. Her rappellerte vi ned til gutten og hjalp han i sikkerhet.
  • Vi tok oss inn i ett overtent hus på Brødløs. På vei til brannen fikk vi beskjed om at det var en familie inne i huset. Vi gjennomførte et krevende søk i vanskelige forhold, men heldigvis kunne røykdykkerende kunne bekrefte at det ikke var noen inne i huset. Da vi fikk meldingen om husbrannen midt på natten var vi tilfeldigvis på et annet oppdrag på Remmen. Hadde vi rykket ut fra brannstasjonen hadde vi sannsynligvis ikke kunnet gjennomført noe søk. De 6-7 minuttene vi sparte på å være på Remmen da alarmen gikk, og gjorde at vi kunne søke etter mennesker og redde huset.
  • Vi har reddet en hund fra en fjellskrent som eieren ikke klarte å komme til.
  • Vi har vært på mange trafikkulykker, både mindre uten personskader og store der liv dessverre har gått tapt.
  • Vi har vært på mange helseoppdrag, alt fra småskader til hjertestans der vi har måtte gjennomføre hjertekompresjon på personer som er våre private venner.
  • Vi har vært på eksplosjon med påfølgende brann. Vi har evakuert personer og brutt opp dører der politiet har beskyttet oss med skuddsikre skjold på grunn av stor fare.
  • Vi har reddet katter fra trær.
  • Vi har slukket flere bilbranner.
  • Vi har vært på flere vannlekkasjer der huseier ikke har hatt noen andre som kan hjelpe.
  • Vi har vært på lekkasje av giftig gass.

Dette er bare noen av oppdragene mitt vaktlag har vært på det siste året, og vi er ett av fire vaktlag i Halden brannvesen. I 2021 rykket vi ut på totalt 650 oppdrag.

Alle på brannstasjonen jobber hver dag for at befolkningen i Halden skal være trygge og ha en god beredskap når ulykker inntreffer. Allikevel må det nevnes at store deler av de som er bosatt i byen vår har en svekket beredskap nå når vi har brannstasjon på Svingenskogen.

I jobben vår trener og øver vi hver dag for at vi skal være så gode som mulig og være best mulig forberedt når ulykken er ute. Vi trener og øver for å spare sekunder når det trengs. Vi utvikler oss og gjør endringer på hvordan vi løser oppgaver for å spare sekunder. Vi har buksene utenpå støvlene for å spare sekunder. Vi kjører utrykning med lastebiler på 20 tonn så raskt vi klarer for å spare sekunder. Vi sover med klær på for å spare sekunder. På dagtid går det under 60 sekunder til alarmen går til brannbilene kjører ut porten på brannstasjonen, på natten tar det mindre enn 90 sekunder.

Det er sekunder som teller i jobben vår, og sekunder kan være forskjellen på liv og død.

I fire år har vi hatt en midlertidig brannstasjon som ligger 7 minutter unna der brannstasjonen burde ligge. 7 minutter er mange sekunder når noen venter på hjelp!

Det skjer mye med en husbrann på 7 minutter. Når noen du er glad i blir skadet eller trenger hjelp er 7 minutter, eller 420 sekunder, veldig lang tid. Og med beliggenheten til dagens brannstasjon er dette er 7 minutter ekstra. 7 unødvendige minutter.

Det må bygges ny brannstasjon. Nå!