Det er på tide at det reiser seg en kulturdebatt i Halden!

Av