Jeg ønsker å kommentere noen av direktøren for undervisning og oppvekst, Kent-Arne Andreassen uttalelser i HA 12.02.20. Jeg føler meg krenket av påstander og antydninger og vil ikke la de stå uimotsagt.

«Halden kommune er barnehagemyndighet for alle private barnehager i kommunen, og det kan selvsagt oppleves som krevende når vi også har som oppgave å ha tilsyn med barnehagene».

Jeg opplever det ikke som krevende at Halden kommune har som oppgave å føre tilsyn med barnehagen min. Det er som det skal være! Det skal sikre en god kvalitet for barn, foreldre og ansatte. På alle områder. Det er jeg for.

Det som er krevende er at vi aldri vet hva vi har å forholde oss til. Helt siden det ble slutt på øremerkede statlige tilskudd har vi levd i en økonomisk uoversiktlig situasjon.

Det har vært en kamp hvert eneste år. Kostnadene stiger for oss som ellers i samfunnet.

Det som er spesielt i vår bransje er at vi ikke kan gjøre noe med inntektene. De er det andre som fastsetter.

Jeg er for makspris, men det krever at vi får midler så vi overlever.

Jeg er for pedagog- og bemanningsnorm, men det må finansieres.

Den offentlige støtten til private barnehager i Halden kommune for 2020 er på 98 000/år pr. barn over tre år og 207 000/år pr. barn under tre år.

Delt på tolv måneder blir det henholdsvis 8166/mnd. og 17250/mnd. Fem ledige småbarnsplasser i tre måneder blir 260 000,-. En stor sum for vår lille barnehage.

«Intensjonen er at barnehagene skal få kommunalt tilskudd for de barna som til enhver tid har plass i barnehagen. Dette er et viktig prinsipp som sikrer likebehandling og rettferdighet».

Skal dere lykkes med å gi oss tilskudd for de barna vi til enhver tid har, må dere telle hver måned. For dere har vel ikke tenkt å gi oss tilskudd med tilbakevirkende kraft?

Dere har full oversikt over antall barn i den enkelte barnehage fra måned til måned.

Det dere nå gjør er å flytte kostnader fra kommunen til den enkelte barnehage. Istedenfor å betale tilskudd for barn en måned eller to for mye, vil dere nå betale for en måned eller to for lite.

Det fratar oss muligheten til fleksibilitet.

Det er det som gjør at vi må takke nei til barn som ønsker plass mellom to telledatoer.

Ikke mye rettferdighet å spore her nei!

Så var det telletidspunktene da.

Alle som jobber i barnehage vet at det er i august og et par måneder utover høsten vi har aller størst behov for fleksibilitet.

La de som ønsker det få starte opp litt senere. Men det går jo ikke, for i kommunen vet de at det er da det er aller mest penger å spare.

«Halden kommune kjenner seg ikke igjen i noe av kritikken som kommer fra de private barnehagene vedrørende det nye tellesystemet».


Jeg kjenner meg ikke igjen i antydningen om at vi ikke fyller opp de ledige plassene fortløpende.

Det er noe som heter foreldrebetaling, en inntekt for barnehagen, som vi er avhengig av for å overleve.

Det i seg selv gjør at vi ikke lar ledige plasser stå åpne.

Vi er i motsetning til Halden kommune en liten bedrift og har ikke mulighet til å omplassere våre ansatte slik at de ikke blir en utgiftspost i regnskapet i kortere eller lengre perioder.

Da er det oppsigelse eller permittering som gjelder.

Det er skuffende og oppleves som arrogant når innsigelser og innspill fra de private barnehagene ikke blir tatt hensyn til, men tvert imot blir blankt avvist. Det er ikke rom for en aldri så liten justering.

Her kommer min påstand: Det er noen som har bestemt seg uten tanke for annet enn å spare penger.