Gå til sidens hovedinnhold

Det er mange som stusser over denne rapporten

FRITT ORD

Kommentar til Ola M. Løkholms rapport «Organisering og drift av kulturarenaer i Halden».

Det er mange som stusser over rapporten som ble overlevert Halden kommune i begynnelsen av februar, og hos oss er det ikke annerledes.

I bestillingen fra kommunen står det at Løkholms rapport skal «…foreslå ny organisering av kommunens kulturliv og hvordan kommunen bør legge til rette for forutsigbare økonomiske forhold, gode arenaer for byens kulturinstitusjoner, samtidig som kulturtilbudet til publikum styrkes.»

Vi sitter med følelsen av at Løkholm har arbeidet med ganske dårlig datagrunnlag. Man får f.eks. inntrykk av at kultursalen ble bygget for DNBE, og at kommunen (og vi andre) aller nådigst har fått lov til å forsøke å drifte i tiden de ikke skulle bruke den. For oss er det helt nye opplysninger. Rett gjerne på oss dersom vi har misforstått.

Halden kommune ber om hjelp til å organisere kulturlivet på en bedre måte, og Løkholm mener at det beste er å gi den beste arenaen til én bestemt aktør, og samtidig etablere et arrangementsselskap som skal konkurrere med alle de flinke i byen som allerede driver med dette. Forstå det den som kan.

Vi tviler ikke på at DNBE har svært kompetente ansatte som kjenner sitt felt, men pr. dags dato har ikke DNBE den samme kompetansen som er opparbeidet gjennom mange år med driftsenheten for Brygga kultursal – og som kreves for å kunne opprettholde, og ikke minst sørge for at «kulturtilbudet til publikum styrkes». Vi må heller ikke glemme at DNBE er 100% finansiert gjennom offentlige midler. Staten bidrar med 70%, mens Viken og Halden kommune bidrar med 15% hver. Dersom DNBE må ut for å skaffe seg den nødvendige kompetansen vil kostnaden måtte legges over på stat, fylke og kommune, og ettersom Løkholm i rapporten ikke kommer med et eneste troverdig regnestykke, er det store sjanser for at «vinninga går opp i spinninga». Dermed svarer rapporten heller ikke på punktet om forutsigbare økonomiske forhold.

Det er stor begeistring i det politiske miljøet, og ikke minst i Løkholms rapport, for tankene rundt utviklingen av sydsiden, hvor et konserthus på Bane NOR-tomta står svært sentralt. En mulighetsstudie ble presentert for Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø – der man mente at en mulig byggestart vil kunne bli i 2026. Her velger Løkholm å gå langt. Han sier at «Dersom et nytt konserthus tilpasses DNBEs behov, er det selvsagt en fantastisk god løsning både for blåseensemblet, publikum, næringsliv, reiseliv og Halden som kultur og opplevelsesby.» Dette er en svært bastant uttalelse, for igjen kommer ikke Løkholm med fakta – annet enn at det vil kreve en 30-årig kontrakt med utbygger og at tilskuddene fra kommunen må økes betydelig. Er dette virkelig en bedring av vilkårene for resten av Haldens kulturliv, eller legger man på denne måten opp til at kommunens utgifter til DNBE skal økes til uante høyder? Forutsigbare økonomiske forhold?

At kommunen ønsker å utvikle sydsiden applauderer vi selvsagt, men vi må ikke glemme at dette er en mulighetsstudie med idéer, visjoner og arkitekters ønske om å sette spor etter seg. Konserthus er alltid et signalbygg – og signalbygg er sjelden veldig tilgjengelig for hvermannsen. Vi skal også huske at hall og skole på Os er noe som er blitt aktivt jobbet med siden 2014. Første spadetak er fortsatt ikke tatt.

At det i det hele tatt er med i rapporten at man skal bygge ny idrettshall på Os, og at denne vil kunne bli en strålende konsertarena for opp til 2000 tilskuere, vitner i beste fall om at Løkholm ikke har fulgt med i prosessen og nyhetsbildet – og i verste fall om direkte feil i datagrunnlaget hans. Vi snakker her om en hall som trolig står ferdig i overgangen 2022/2023, og hvor man i mange år allerede har hatt en dragkamp om disponering av halltid. Dersom man kan presse inn en konsert i året må man nok måtte se seg fornøyd med det – og en slik konsert vil kreve at hallen er stengt i flere dager for rigging og andre forberedelser. Og er det realistisk å tenke at man tar hensyn til akustikkstandarden i denne idrettshallen? Norsk Musikkråd har i mange år vært en forkjemper for bruk av NS 8178 (Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse) – et arbeid Løkholm burde kjenne godt til med tanke på hans karrierehistorikk.

I dag (eller i normale tider) merker serveringssteder godt når det er aktivitet i Kultursalen. Folk trekker ut for å spise og mingle både før og etter arrangementer. Dette er blitt mulig fordi driftsenheten på Brygga og serveringstedene rundt har spilt hverandre gode ved å spille med åpne kort og stole på hverandre. Vi i samarbeidsgruppa «Trøkk på Sydsiden» frykter ikke bare for at denne aktiviteten vil gå ned, men også for at hele bydelen vil bli nedprioritert fra kommunens side. Skal man løfte nordsiden ved å flytte all aktivitet fra sydsiden? Kommunens nedprioritering av nordsiden har dessverre vart over mange år, og nå har man helt sluttet å snakke om Kulturkvartalet - uten engang å ha gitt det et ærlig forsøk. Dette ønsker kommunen nå å bøte på med «Områdeløft Nord», og vi sitter med følelsen av at Løkholm har styrt sin rapport i ønsket retning.

Vi håper i at Brygga Kultursal forblir i kultursalen, og at man heller velger å se på driftsenhetens rammebetingelser, og at salen forblir med folk - for folk.

Kommentarer til denne saken