Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen skam å snu!

FRITT ORD

Det er kommet frem mye foruroligende informasjon i pressen og i sosiale medier om utviklingen av Tyska og Hollenderen. Er dette egnet til å rikke de folkevalgte når de skal behandlereguleringsplanene for disse tomtene?

Hva er egentlig beveggrunnen for at Halden kommune ivrer for utbyggingsplanene som den privateutbyggeren CondoVita AS har presentert og som er så omstridt blant byens befolkning når det gjelder miljøvernmessige, historiske og byplanmessige aspekter?

Kan dette ha noe å gjøre med forpliktelsen som Halden kommune har påtatt seg overfor Norske Skog SF om etablering av ny havn på Sauøya? Hvor viktig er denne avtalen som premiss for de folkevalgtes stemmegivning under behandlingen av reguleringsplanene for Tyska og Hollenderen?

Det kunne derfor være interessant å vite hva som faktisk ligger i avtalen mellom Norske Skog SF og Halden kommune? Også hvor juridisk bindende er den er. Har Haldens innbyggere fått tilstrekkeligi nformasjon om dette? Dreier det seg kanskje om et større avtalekompleks? Kan i så fall haldenserne få se disse avtalene? Dette må Halden kommune svare på!Så vidt meg bekjent har kommunen forpliktet seg til å dele overskuddet av salget av tomtene på Tyska og Hollenderen til CondoVita AS med Norske Skog SF med 50% på hver. Hva om det blir underskudd? Hvem skal stå for det? Skal underskuddet også dekkes med 50% på hver?

Med denne usikkerheten er det også betimelig å spørre om Norske Skog SF sine forutsetninger for avtalen fortsatt er til stede.

Papirproduksjonen har ikke samme volum som før på grunn av redusert etterspørsel og dermed også redusert transportbehov. Er det i en slik situasjon like nødvendig å bygge ut en ny havn på Sauøya som skal bekostes av Halden kommune? Vil ikke haldenserne her på nytt lett sitte igjen med Svarteper?

Med en slik usikkerhet og endrede forutsetninger, burde ikke Norske Skog SF egentlig selv sette en strek over denne avtalen? Hva risikerer Halden kommune ved å fragå avtalen med Norske Skog SF?

Uten denne avtalen ser det for meg ut til at de folkevalgte ikke lenger vil være bondefanget når de skal behandle reguleringsplanene for Tyska og Hollenderen, men vil stå helt fritt. Det er forhåpentligvis ingen skam å snu!

Kommentarer til denne saken