I forrige uke ble det kjent at Fresenius Kabi ønsker å selge seg ut av Norge. Reaksjonene var ikke få da nyheten ble kjent – heller ikke blant politikerne.

Dagen etter at nyheten slapp som en bombe, kunne lesere av HA lese om noen av lokalpolitikernes reaksjoner på fabrikksalget. Blant disse, Fredrik Holm fra Høyre.

– Vi skal også ha litt is i magen, det er en del som er uklart per nå. Vi skal ikke male fanden på veggen, men dette er potensielt veldig kritisk for Halden, det skal vi være klar over, sa han til HA i midten av forrige uke.

Ting forsvinner ikke over natta

Mandag var flere av byens lokalpolitikere, samt flere fra administrasjonen, invitert til et informasjonsmøte på Fresenius Kabi. Et møte som skal ha gjort ting litt mer klart.

– Det er ikke sånn at ting forsvinner over natta der ute, selv om man kanskje kan få inntrykk av det. Det er en prosess som egentlig tar ganske lang tid, sier Holm etter å overvært møtet hvor blant annet Hans-Kristian Meyer fra konsernkontoret i Tyskland var til stede.

Holm oppfattet møtet dit at det er helt sentralt for bedriften å finne en seriøs kjøper til fabrikken.

– Vi er klar over vårt ansvar som en stor arbeidsplass i Halden over lang tid, og er interesserte i at så mange ansatte som mulig kan fortsette å ha fabrikken som en arbeidsplass, fortalte fabrikkdirektør Krzysztof Strekowski til HA forrige uke.

Selger ikke et tomt bygg

Etter det HA kjenner til, skal noen produksjonslinjer flyttes. Hvilke vites ikke, men det blir derfor ikke et rent fabrikkskall som selges. Noe Holm også fikk et inntrykk av på møtet.

– Det er ikke slik at man skal selge et tomt bygg, og at man tar med seg alt av produksjonslinjer til Tyskland eller andre steder.

– Flere av produksjonslinjene skal være igjen på fabrikken, så en ny eier kan ta over og fortsette, og kanskje også utvide med andre produkter.

Noe av det viktigste for både fabrikken og politikerne, er at man jobber for å finne en seriøs kjøper. Og for politikerne er det også viktig at arbeidsplasser beholdes i Halden. Det er 678 ansatte, til sammen 590 årsverk på fabrikken i Halden.

– Dette var et konstruktivt og bra møte, avslutter Holm.

Halden Arbeiderblad har sendt en henvendelse per telefon og mail til Fresenius Kabi, om å få den samme informasjonen som politikerne og kommuneadministrasjonen fikk, mandag. Det har ikke lyktes å få denne informasjonen.