- Det er ikke behov for nye store boligområder utenfor sentrum

Joakim Karlsen mener flere må bosette seg i sentrum. Derfor vil han ha en arealplan uten nye store boligområder utenfor sentrum, som for eksempel på Strupe.