Husk at folk alltid har forskjellige meninger! Men ikke alltid like stor rett til å fremme dem!

Ethvert demokrati er basert på at folk skal ha egne meninger og fremme dem, diskutere og votere over dem. Etter voteringen er det flertallets mening som gjelder og skal gjennomføres i den saken.

Det kan være surt for dem som taper, men forutsetningene forandres. Det er derfor vi har valg i et demokrati. Da kan retningene justeres og et eventuelt nytt flertall få ansvaret.

I vår kjære by har vi hele tiden diskusjoner. Noen mener de er for ting og noen at de er i mot.

Mange, både gammel og ung, skriver om dette. I såkalte sosiale medier og avisene. Noen virker ganske sikre på at bare deres oppfatning er den riktige. Selv om det ikke er flertallets.

Ved valget i 2019 ble det et stort flertall for, så fort som mulig, å endre den politiske kursen som var ført i byen i åtte år.

Flertallet var for å rehabilitere Os skole og gi den en universell utforming med en tilpasset gymnastikksal. Flertallet var for å ikke bruke penger på den planlagte videre utbyggingen på tomta.

Flertallet var for at Tistedalshallen skulle bygges. Flertallet var for å redusere de totale investeringer for å redusere byens akselererende gjeldssituasjon og skaffe penger til kommunens primæroppgaver.

Flertallet var for at det skulle bevilges penger slik at helse og omsorg, barn og eldre, skole, undervisning og kultur har nok midler til både personell og andre nødvendige ressurser.

Nå er det snart gått to år siden valget. Det er ikke lett å se at de tingene som er nevnt ovenfor, og som et stort flertall av Haldens innbyggere var for, er blitt gjennomført.

Snarere tvert imot. Og gjelda som kunne vært begrenset, stiger.

Det er faktisk vanskelig å få øye på den kursendringen som flertallet i Halden stemte for.