Et av våre viktige politiske grep i valgkampen 2015, var et nytt oppvekstsenter på Os. Nå er prosjektet vedtatt i formannskapet og blir bekreftet av kommunestyret kommende torsdag.

Allerede i 2015 foreslo vi å bygge et oppvekstsenter på tomten til Os skole og Halden bad, til erstatning for dagens to sentrumsskoler. Vi mente at prosjektet måtte inkludere en idrettshall som kunne benyttes av elevene på Os, elevene på videregående skole – samt topp og breddeidretten. Nå er dette vedtatt.

Vi foreslo et større løft for nordsiden av byen vår, som også inkluderte bibliotek, ungdomsklubb, frivilligsentralen og familiens hus. Dette mente vi den gang ville være et viktig løft ikke bare for barna og idretten – men også for byen vår.
Det er et offensivt grep som vil redusere driftskostnadene til kommunen, frigjøre eiendomsmasse som kan omgjøres til boligformål – det vil skapes ny vekst, arbeidsplasser og optimisme, mente vi allerede i 2015.
Nå rapporterer rådmannen jevnlig om arbeidet med områdeløft nord, og både prosjektet og visjonene vokser.

Det har vært tøffe politiske debatter underveis, og rådmannen har brukt store ressurser på utredninger. Det har vært mange krevende avveininger, og fra Arbeiderpartiets side er vi glad for at det nå er et bredt politisk flertall bak løsningene som nå ligger på bordet.

Det er bra for byen vår, men aller best er det for barna våre som endelige får et moderne skolebygg og tilhørende idrettsfasiliteter.

Et oppvekstsenter på Os kan bli vårt opera-tak, mente vi i 2015. Nå har formannskapet sagt ja til planene, og vi traff godt. Det er et fantastisk bygg som nå skal reises seg på Os. Et bygg som har potensiale til å bli vårt opera-tak, med nye fellesarealer i sentrum som forhåpentligvis vil være i bruk fra tidlig morgen til sen kveld.

En ny møteplass for barn og foreldre, for idretten, kulturen og frivilligheten - en ny møteplass for folk i Halden.

Prosjektet forteller oss også noe om hvor viktig det å ha politiske visjoner, og at jobber man målrettet – så er alt mulig. For Halden er det også verdt å merke seg at det har vært mulig å samle støtte til prosjektet, på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer.

Med Haldens nære politiske historie, og tidligere påstander om energi på avveie – er dette også en viktig seier for det politiske Halden, for demokratiet og folkestyret.

Selv om formannskapet nå har tatt prosjektet et skritt videre, så er vi ikke i mål. Etter vår oppfatning må vi også ta grep for å skape en ny grønn korridor fra Busterudparken, gjennom Os, Schultzedalen og opp mot Høiås – og vi må klare koble den nye aktiviteten i Storsenteret, med den planlagte svømmehallen og oppvekstsenteret på Os.

Arbeiderpartiet var initiativtaker til prosjektet med et oppvekstsenter på Os. Arbeiderpartiet er garantisten for at prosjektet tas over målstreken.