– Nå har jeg kjørt hele veien opp til hytta med et snittforbruk på 0,44 liter per mil.

Det var meldingen som tikket inn fra en leser som nettopp hadde lest saken der Elbilforeningen hadde kjørt fem biler på langtur i Norge, Sverige og Finland. De konkluderte med at hurtiglading var dyrt, men med at elbil fortsatt var litt billigere å kjøre.

Leseren hadde derimot en annen erfaring: Han hadde fylt opp tanken med en på et gunstig tidspunkt til 19,33 kroner per liter.

Dobbelt så dyrt drivstoff

Elbilistene som ønsket å fylle opp litt på veien, opplever et ganske annet prisnivå.

Etter at strømprisene begynte å stige kraftig høsten 2021, har også prisene på hurtiglading økt kraftig. Teknisk Ukeblad kunne i høst melde at prisene rundt regnet var doblet på to år.

Normale priser for hurtiglading er nå 8,99 kroner per kWh, enten du lader hos de store aktørene Mer (Statkraft), Recharge (tidligere Fortum) eller Circle K i de sørlige delene av landet.

Kople som var dyrest i høst, satt nylig ned prisen til 7,39 kroner per kWh. Teslas priser varierer kraftig, men er typisk litt lavere. Alt er veldig mye dyrere enn å lade hjemme.

Elbiler bruker på vinteren typisk +/- 2 kWh per mil – noen vesentlig mer, noen mindre. Det gir en pris på 15–19 kroner per mil avhengig av hvor du hurtiglader.

Dieselbilen i eksempelet over har derimot en drivstoffkostnad på 8,5 kroner per mil. Ved en pumpepris på 22 kroner, øker dette til 9,7 kroner.

Kraftig utbygging

Ifølge statistikk fra Nobil har det blitt omtrent dobbelt så mange CCS-ladepunkter i Norge på halvannet år. Det aller meste av utbyggingen har vært såkalte «lynladere», som har en effekt på over 150 kW.

Dermed har den raskeste formen for elbillading gått fra å være et forholdsvis sjeldent syn langs norske veier, til å bli ganske tilgjengelig.

Dette har ifølge aktørene ikke kommet gratis.

– Kostnaden for hurtiglading og lynlading påvirkes av mange andre faktorer enn spotprisen, blant annet er nettleie for lading med høy effekt betraktelig høyere enn for lading hjemme, sier næringspolitisk leder Stian Mathisen i Recharge til Nettavisen.

– I tillegg har kostnadene for installasjon, tilkobling til strømnettet, vedlikehold og innkjøpet av selve laderne økt det siste året i takt med en generell prisøkning i samfunnet, mye på grunn av krigen i Ukraina. Alt dette påvirker kostnaden for hurtiglading, påpeker han.

Circle K er en av aktørene som har satset hardest på utbygging den senere tid, spesielt langs stamveiene, og har nå nesten 800 ladepunkter i Norge.

– Prisen på hurtiglading skal dekke selve strømkostnaden, samt også kostnader knyttet etablering og drift, herunder prosjektering, etablering, anleggsbidrag for strøm, hardware, backofficesystemer, service og vedlikehold osv. Dette er betydelige kostnader, som må dekkes av inntekter fra relativt lav bruk av laderne, sier pressekontakt Knut Hilmar Hansen i Circle K til Nettavisen.

På mange strekninger er det gjerne stor helgeutfart, men ellers liten bruk resten av uka. For å være attraktiv er det også viktig for aktørene det er ledig kapasitet når folk kommer innom.

En ganske liten del av totalprisen

Både Circle K og Recharge understreker at elbilene normalt sett har betydelig lavere drivstoffkostnader enn bensin- og dieselbiler.

– Det verdt å nevne at en sammenligning av prisen på hurtiglading og prisen på diesel gir et skjevt bilde av hva det koster å ha elbil, ettersom det er en ganske liten andel av all lading som skjer ved hurtigladere, sier Mathisen i Recharge.

– Vi har forståelse for at enkelte kan oppfatte prisen på hurtiglading som høy, men minner om at det kun er en liten andel av all lading som foregår på hurtigladere. Mesteparten av all lading foregår hjemme, og da også med strømstøtte. Totalt sett så vil derfor elbilen komme svært godt ut prismessig, sammenlignet med å fylle bensin eller diesel, sier Hansen i Circle K.

Strømprisene har i siste ukene ligget på rundt 1,25-1,8 kroner per kWh Sør-Norge. I tillegg kommer den variable delen av nettleien på omtrent 40 øre. Totalt blir det rundt regnet 2 kroner per kWh. På hytta er dette prisen man må betale, mens strømstøtten så langt i februar ser ut til å ligge på omtrent 60 øre på hjemmelading.

Selv med «full hyttepris» på strømmen, er det snakk om rundt 4 kroner per mil i strømkostnader, noe som er under halvparten av dieselprisen.

Drivstoff utgjør en forsvinnende liten del av bilkostnadene

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) regner hvert år ut de totale kostnadene som kommer ved å ha bil. For en forholdsvis ny bil er konklusjonen veldig enkel: Drivstoff er en utrolig liten del av de totale kostnadene.

Les også: Så dyrt er det egentlig å bruke bilen

Årsaken er ganske enkelt til at det som virkelig koster noe ved å ha en bil, er verditapet og rentekostnadene.

Under har OFV fordelt utgiftene ved det å ha en middels dyr elbil. Selv med en dobling av drivstoffkostnadene, er drivstoffet en lavere kostnad enn den 3. største utgiftsposten.