Utrykningen var mot Idde-siden av Halden.

Operasjonsleder ved Politiet Øst opplyste til HA klokken 13.53 at de bisto ambulansen med et rent helseoppdrag.

Det betyr at det ikke har skjedd noen ulykke som har offentlighetens interesse, men at en eller flere personer har hatt behov for bistand fra helsevesenet.

Det er ikke uvanlig at politi og brannvesen bistår på rene helseoppdrag. Detaljene i slike hendelser blir normalt ikke omtalt i mediene.