Det startet som en tredagers feiring til minne om alle som hadde gått bort. Dette gjaldt blant annet helgener (hallows) og martyrer. De to andre dagene var allehelgensdag, og allesjelersdag som ble feiret 2. november.

Skotsk og irsk feiring

Halloween kommer fra den skotske betegnelsen for allehelgensaften, All Hallows Eve. Ifølge Store Norske Leksikon har feiringen røtter som går tilbake til den keltiske feiringen av Samhain. Dette var en feiring som fant sted i Skottland og Irland for rundt 2000 år siden.

På den tiden trodde noen at grensene mellom liv og død ble visket ut på denne tiden av året. Derfor ble det satt ut mat og drikke til åndene, slik at overjordiske vesener ikke skulle ødelegge for dem.

Samhain ble feiret 1. november, og i år 835 ble den kirkelige feiringen av allehelgensdag lagt til denne datoen. Dermed smeltet noen av de gamle tradisjonene sammen med den kristne feiringen av de døde.

Moderne feiring i Norge

I Store Norske Leksikon står det at skikken med å kle seg ut og gå fra hus til hus går tilbake til 1500-tallet i Irland og Skottland. Det var først på 1700-tallet at Halloween begynte å bli feiret på et mer morsomt vis. Som vi kjenner feiringen i dag.

Halloween kom ikke til Norge før omkring 2000. I USA derimot har Halloween blitt feiret på moderne vis i rundt 150 år.