↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 00 14 90

Besøksadresse

Svinesundparken 8
1788 HALDEN
  1. Beskrivelse

Norske kvalitetsråvarer og bærekraftig verdikjede

I McDonald's er vi stolte av å støtte den norske bonden og norsk kvalitetsmat, derfor kommer mesteparten av våre råvarer fra norske bønder. Vi bruker for eksempel kun 100 % norsk storfekjøtt, norsk kylling, økologiske egg, poteter og løk og norsk salat, når sesongen tillater det.

Vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere, både når det kommer til bærekraft, kvaliteten på råvarer og matsikkerhet.

McDonalds sin verdikjede går hele veien fra jord til bord. For oss er det viktig at vår verdikjede er etisk ansvarlig og bærekraftig. Våre partnerskap er derfor tuftet på åpenhet, samarbeid og gjensidig respekt. I tillegg må alle etterfølge McDonalds Supplier Code of Conduct, som skal sikre gode arbeidsforhold for ansatte, høy integritet og ivaretagelse av miljøet.