↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

971 96 595

Besøksadresse

Dyrendalsveien 13C
1778 HALDEN
  1. Beskrivelse


Om Skulderverkstedet

Skulderverkstedet er en helprivat fysioterapiklinikk drevet av Monica Oseland, og er utelukkende for skulderpasienter. 

Alle typer skulderplager fra akutte skader og smertetilstander til mer langvarige plager tas imot. 

Du er garantert vurderingstime innen 1-3 virkedager. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

 

Timebestilling/priser

Skulderverkstedet holder åpent mandag-fredag fra 08:00 til 16:00.

Timebestilling utenom åpningstider etter avtale. Timebestilling gjøres på telefonnummer: 971 96 595.

Priser: Første konsultasjon (60 min): kr 770,-. Øvrige timer: kr 520,-.

Uteblivelse fra avtalt time uten 24t varsel belastes med kr 520,-