↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

950 68 100

Faks: 69 17 51 15

Besøksadresse

Kaserna Fredriksten festning
1769 HALDEN
  1. Beskrivelse

Lundi.as ble etablert i 1986 av Thor Lund og Roar Lund som et familieeid investerings-, utviklings- og administrasjonsselskap. Siden den tid har selskapet utviklet og bistått mange norske selskaper ved siden av deltakelse i ulike prosjekter og utviklet konsepter som har blitt videreført gjennom andre selskaper. Selskapet er i dag involvert i en rekke selskaper innen utvalgte bransjer som:

  • IT/IKT
  • Kommunikasjon
  • Bilbransjen
  • Elektroinstallasjon
  • Detaljhandel
  • Produksjon/treforedling
  • Eiendom

Selskapet har en solid økonomi og framstår som en seriøs aktør med et bredt kontaktnettverk med betydelig samarbeid for å sikre at vi kan være totalleverandør overfor enhver klient uavhengig av størrelse. Vi tilbyr i dag en rekke tjenester innen de fleste forretningsområder som som ledelse, planlegging, administrasjon, økonomi, regnskap, lønn/personal, skatt, prosjektstyring/-ledelse mv. Vi er gjerne med fra starten og organiserer alt fra etablering, finansiering til ferdig selskap i drift. Vi påtar oss også gjerne ulike roller enten fast eller i en interimsperiode.

Dette kan være i styret som styreleder eller styremedlem eller i administrasjonen som daglig leder/adm. dir, økonomisjef, regnskapssjef mv. Selskaper som opplever stagnasjon eller ser at de må endres, er alltid spennende og utfordrende. Vi trives godt i ulike miljøer og omgivelser - kontakt oss i dag, så kan vi gå igjennom hva vi kan bidra med for deres virksomhet, konsept eller forretningsidé.

Firmaet er i dag lokalisert i moderne kontorer i Kaserna i historiske omgivelser på Fredriksten Festning i Halden som kanskje nå er mest kjent fra programmet "Allsang på grensen på TV2.