↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 21 37 77

Faks: 69 21 37 88

Besøksadresse

Niels Stubs gate 6
1776 HALDEN
  1. Beskrivelse

Halden Boligbyggelag er en medlemsorganisasjon med over 4500 medlemmer. Halden Boligbyggelag ble stiftet i 1945 og er tilsluttet Norske Boligbyggelags Landsforbund. Hovedformålet for HABO er å bygge og forvalte boliger for lagets medlemmer.  Dette skjer normalt at vi både stifter, bygger og forvalter borettslagets boliger.Halden Boligbyggelag har over femti års  erfaring med dette arbeidet.

HABO  har ca. 4500 medlemmer, og er forretningsfører for ca. 70 borettslag, sameier og andre selskaper med til sammen rundt 2250 boliger i Halden og omegn. Grunntanken for HABO er å skaffe rimelige boliger til våre medlemmer, samt å bistå med driften av borettslagene. Habo er et medlemseid samvirkeforetak. HABO har for tiden 8 ansatte og er organisert i to avdelinger: Økonomi/forvaltning og teknisk.

Et borettslag er en egen økonomisk og juridisk enhet som er i behov av samme tjenester som en hvilken som helst annen bedrift. Våre tjenester utføres avprofesjonelle medarbeidere som ha lang og solid erfaring med boligselskaper fra A til Å. Medlemskap gir FORKJØPSRETT !

Den største fordelen ved å være medlem av et boligbyggelag er at du får forkjøpsrett. Det betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger. Er flere medlemmer interessert i samme bolig, går boligen til den med lengst ansiennitet. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig.

Vi anbefaler medlemskap fordi:

  • du får førsteretten til kjøp av nye boliger
  • du har også forkjøpsrett til kjøp av brukte boliger
  • du får andre medlemsfordeler, som rabatter av forskjellige slag
  • du får HABO Bladet med nyttig informasjon om planlagte prosjekter og tips om det å bo
  • du får gunstige lånetilbud til kjøp bolig og bil
  • du blir medeier i Halden Boligbyggelag og får medbestemmelsesrett på generalforsamlingen

Våre borettslag