Denne barnehagen er i en klasse for seg

Nordby Gårdsbarnehage på Idd havner helt på toppen i den store Foreldreundersøkelsen.