Kirsti Brække Myrli er gått ut av tiden. Så altfor tidlig. Hun ble bare 49 år. Hun satte dype spor i sitt altfor korte liv.

På så mange måter var hun den tøffeste jenta i klassen. Tidlig valgte hun fagforenings- arbeid som sin arena. Siden også politikk. Hun kjempet mange kamper, og mange slag. De to siste tapte hun. Først det som gjorde at hun forlot det lokalpolitiske rampelyset med et brak. Så det med kreftsykdommen.

Allerede ganske tidlig på 2000-tallet markerte hun seg i Fagforbundet i Halden. Først som nestleder, så som leder. Hun var en uredd og kraftfull tillitsvalgt som sto opp for sine medlemmers rettigheter. Flere ganger havnet Fagforbundet i konflikt med ledelsen i Halden kommune. Kirsti Rørmyr, som hun het den gang, ble både fryktet og respektert for sin uredde linje.

Etter at Høyre ble det største partiet i Halden i 2011, begynte hun etterhvert også å engasjere seg politisk. Hun var helt sentral i det markante generasjonsskiftet som Halden Arbeiderparti gikk igjennom. Først var hun ordførerkandidat til valget i 2015. Det gikk ikke så bra. Høyre økte oppslutningen.

Men i 2016 ble hun også leder for lokalpartiet. Fra første dag var hun klokkeklar på at hun ønsket å åpne partiet mer, og at Halden Ap trengte fornyelse. Det var i denne tiden begrepene «Gamle Ap» og Nye Ap» fikk fotfeste. Begreper hun selv ikke likte, men forsto.

I årene som fulgte gjennomgikk lokalpartiet en opprivende maktkamp. En rekke sentrale eldre partitopper trakk seg. Noen i protest. Nye politikere ble rekruttert. Midt i denne stormen vek ikke lokalparti- lederen en tomme.

– Vær ærlig, ydmyk, still krav og stå for det du tror på. Da tåler du alt, sa Brække Myrli i et por-trettintervju med HA i 2017. Da hadde hun blitt enstemmig gjenvalgt som partileder.

Bildeserie

Kirsti Brække Myrli - et liv med fagforeningsarbeid og politikk

Men maktkampen i partiet var ikke over. Hun ønsket å være ordførerkandidat også i 2019, men trakk seg da hun skjønte at en ny fløy ville overta partiet. Det kulminerte bare noen dager før valget. Os-saken hadde splittet partiet i to, og både Kirsti Brække Myrli og hennes faste politiske ledsager Arve Sigmundstad forsvant brått fra lokalpolitikken da de tapte maktkampen. Kirsti Brække Myrli meldte seg ut av lokalpartiet. Bare noen måneder senere ble hun alvorlig syk.

Hun etterlater seg mann, en voksen datter og en bonussønn. I det samme intervjuet sa ektemannen Jon Myrli dette om sin kone: – Hun er en sterk kvinne. Hel ved, lydhør, ydmyk og sta.

Vi lyser fred over Kirsti Brække Myrlis minne.