Det er på tide å rusle i en av byens grønne lunger, Schultzedalen. Den har fått en ny attraksjon som har gått stille forbi - i alle fall for meg.

Men altså - litt i skjul, bak Brattlibanen, er det opparbeidet en flott, liten bekk - steinsatt på begge sider. Tidligere gikk bekken inne i et digert rør, hvis jeg ikke husker feil. Nå renner den stille nedover mot midtpartiet av dalen.

Schultzedalen kan deles i tre, en øvre del der en liten foss prøver å trosse store sementkummer, så en midtre del der bekken renner rolig langt der nede under de digre løvtrærne. Så en nedre del hvor det store blikkfanget er fossen som nå om dagen bruser. ¨'

For de som bryr seg om biologisk mangfold kan jo nevnes at disse åpne bekkene skaper grunnlag for at flere fugler kan overleve her fordi mengden insekter øker.

Ta en høsttur i den løvgule dalen og opplev!