Gå til sidens hovedinnhold

Den kvinnelige dugnaden i velferden

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvinner i pleie- og omsorgsstillinger må arbeide påtvungen deltid og så jakte på ekstra timer for å tjene nok og få endene til å møtes. Når de ikke vet når de må jobbe neste gang blir planlegging av arbeid og fritid helt umulig. Sier de nei til arbeidstilbud havner de langt ned på ringelisten. Har de nok inntekt, men ikke et fast ansettelsesforhold får de ikke boliglån. Når familieforholdene krever at noen skal gå ned i stilling så blir det som regel kvinnen, fordi hun tjener mindre og kulturen i helse- og omsorg alltid har åpnet for deltidsarbeid. Kvinner som etter mange års arbeid merker på kropp og sinn at et heltidsarbeid blir for anstrengende går ofte frivillig ned i stilling, fra 100% til 80% eller 60%. Her blir grunnlaget for pensjon magert og mange kvinner blir minstepensjonister. Slik frivillig reduksjons av arbeidet skjer sjelden på det mannlige arbeidsmarkedet. Menn går ikke ned i stilling, men får uførepensjon.

Noe av forklaringen til disse forskjeller er at samfunnet er blitt vant med denne forskjell. Vi kan kalle det «den kvinnelige dugnaden i offentlig sektor». Denne dugnad omfatter lavere lønn, ufrivillig deltidsarbeid, tradisjon ved å frivillig gå ned i stilling når helsen svikter, å bli betraktet som en økonomisk belastning i kommuneøkonomien – «kan alltid spares på», utsatt for rigorøse kontroller av bruk av tid og lite muligheter for avansement i yrket eller svært lite midler til videreutdanning.

Rødt Halden arbeider for å normalisere forholdene for de ansatte i kommunens helse- og omsorgsoppgaver. Det er ikke særlig dristig å påstå at virksomheten er underfinansiert. Kvalitet koster! Ansatte skal tas vare på og få de ressurser som oppgavene trenger. Skal vi fortsette å ha en velferd verdt navnet må de ansatte ha gode nok forhold.

Derfor har Rødt Halden foreslått ytterligere 20 millioner til helsebudsjettet 2019 og går til valg på kravene:
Innføre forsøk med 6 timers arbeidsdag ved to avdelinger.
Alle stillinger skal som utgangspunkt være heltidsstillinger.
Bemanningen i sykehjem, hjemmesykepleie og omsorg skal styrkes.
Avvikle bruken av vikarbyråer.
Utvikle kompetanse og rekruttere blant egne ansatte.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.