Mange trender eksisterer bare for trendenes egen skyld