Gå til sidens hovedinnhold

Utvid sykehuset på Kalnes nå!

Artikkelen er over 3 år gammel

Statsråd Høie må være aktiv og følge opp situasjonen nøye slik at sykehuset på Kalnes kan fungere etter hensikten, skriver stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Siden åpningen i 2015 har antallet korridorpasienter på sykehuset Østfold Kalnes doblet seg fra år til år og antallet pasienter på sykehuset har totalt økt med 10 prosent. Samtidig har man ikke fått ut pasienter fra akuttmottaket slik som det var forutsatt. Fra 1. mai i år vil sykehuset også motta alle pasienter fra Vestby kommune. Nå må sykehuset få nødvendig hjelp til å bygge ut akuttmottaket.   

De fleste pasienter rapporterer om en god opplevelse på sykehuset på Kalnes, men presset på sykehuset er for stort og akuttmottaket er blitt for lite. Mens antallet korridorpasienter nasjonalt går ned, dobler det seg på Kalnes fra år til år. I 2017 var antallet korridorpasienter på sykehuset hele 3860.

Nå får sykehuset på Kalnes snart enda flere pasienter 

Kommunene i Østfold tar et stort ansvar for de utskrivningsklare pasientene, og det får de også skryt for. Samtidig opplever jeg at styret i Sykehuset Østfold og sykehuset er aktive og grep for å håndtere situasjonen både for å forebygge innlegging og redusere pasientenes liggetid.

Det er ekstra trist at antallet korridorpasienter på Kalnes går opp når det er mot trenden i nasjonen for øvrig siden Kalnes er et nytt sykehus. Det er ikke bygd for korridorpasienter. Korridorene er ekstra smale og toalettforholdene for de på gangen er dårlige.

Antall korridorpasienter er et uttrykk for det presset sykehuset er under. Dette er et press som bare vil øke i tiden framover. I tillegg til at antall pasienter totalt har økt med 10 prosent på to år, så får sykehuset også ansvaret for alle pasientene fra Vestby kommune fra 1. mai i år. Befolkningen i Østfold øker også dramatisk. For hvert femte år vil det komme like mange nye pasienter som det nå kommer fra Vestby.

Det hører med til historien at styret ved sykehuset opprinnelig arbeidet for å kunne bygge et større sykehus basert på ventet behov, men at de ble gitt en absolutt ramme for prosjektet fra nasjonale myndigheter.

Større pågang på Østfold-sykehuset enn andre steder 

Styret i sykehuset Østfold har likevel lenge vært enig om at akuttmottaket er for lite og at presset på mottaket er for stort. I tillegg til den generelle pasientøkningen, har man heller ikke fått pasientene ut fra akuttmottaket like raskt som forutsatt. Men styret i sykehuset klarer ikke å finne disse midlene fra egen drift. Regjeringen og helsestatsråd Høie må derfor ta ansvar for å bygge ut akuttmottaket allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i år.     

Selv om sykehusene styres etter en foretaksmodell kan det ikke være slik at regjeringen kan fraskrive seg alt politisk ansvar. Statsråd Høie må være aktiv og følge opp situasjonen nøye slik at sykehuset kan fungere etter hensikten. Det minste regjeringen kan gjøre nå er å bidra til en evaluering av kapasitet og behov på Kalnes får pasientene fra Vestby kommer inn.

Kommentarer til denne saken