De velger å flytte bedriften fra Sydsiden til Nordsiden

Den nederste delen av Busterudgata får et nytt tilskudd fra 1. august.