Nylig fikk Verdensbro overlevert en rapport som kan fortelle dem mer om dem selv, og hvordan de kan bli bedre til å fortelle om seg selv og sine tilbud.

– Vi ble entusiastiske da vi fikk vite om dette tilbudet fra Prospera, og vi landet på at vi ønsket å delta for å lære litt mer om hvordan vi kommuniserer ut vår virksomhet, forteller daglig leder i Verdensbro, Ove Billington.

Låner ut konsulenter

De ventet da på at seks konsulenter skulle komme til lokalene i Busterudgata for å overlevere rapporten de har jobbet med siden 13. oktober.

– Vi samarbeider med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, og flere andre stiftelser, om å komme i kontakt med organisasjoner hvor vi kan bidra til kompetanse på ulike områder. Så rekrutterer vi konsulenter fra et nettverk bestående av 1200 personer til de enkelte prosjektene, forteller prosjektkoordinator Martha Kristoffersen fra Prospera.

Da de skulle sette sammen et team for å bistå Verdensbro, hanket de inn teamleder Nina Ihleby, Cindy Eriksen fra IFE, Steffen Fjærvik, selvstendig konsulent, Adrian Forbord fra KGH Customs Services, Bent-Ole Gross fra arbeids- og sosialdepartementet og Eli Haugerud fra NCE Smart Energy Markets.

– SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har gjennom flere år tildelt midler til Prospera for gjennomføring av pro bono-prosjekter i frivillige og ideelle organisasjoner i vår region. Stiftelsen setter særlig pris på at Prospera-modellen med relativt små midler bidrar til at betydelige ressurser kanaliseres til gode formål, sier Just Erik Næss, daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Problemer og løsninger

Adrian Forbord var den som formelt overleverte rapporten, som senere ble presentert muntlig for Ove og Dina Billington, i tillegg til styret og andre ansatte i Verdensbro.

– Vi har møttes fysisk to ganger i løpet av denne tida, på grunn av korona. Ellers har vi hatt ett møte i uka digitalt. Vi har sett de samme problemene, og de samme løsningene. Men vi så fort at dette er en profesjonell organisasjon, sier han.

De begynte med å kartlegge kultur og inkluderingsarbeid i Norge og i Halden, før de innhentet informasjon om Verdensbro og deres prosjekter.

– Vi forsøkte å bidra til å gi dem argumentasjon overfor samarbeidspartnere og gruppene de henvender seg til, opplyser Forbord.

Tydelig kommunikasjon

Dina Billington forteller at de ble klar over at det kan være forvirrende for folk utenfor dem selv å skille ulike prosjekter og navn.

– Vi har mange prosjekter, men vi ønsker å gjøre det enklere for andre å forstå. Verdensbro er paraplyen over det vi foretar oss, sier hun.

Forbord legger til at tydelighet er viktig.

– Verdien av hva organisasjonen gjør, og at folk forstår hva de gjør er viktigere enn innpakningen, sier han.

I rapporten som konsulentene overleverte, var det også en handlingsplan og tips til målsetting og evaluering for Verdensbro fremover.

– Gjennom dette prosjektet har vi fått mange gode verktøy som vi kan bruke videre. De har konkretisert tilbudene våre, og vist oss hvordan vi kan øke kvaliteten på vår kommunikasjon, sier Dina Billington.

Takknemlig for tilbudet

Hun forteller at det var en viss nervøsitet involvert i å gå inn i prosjektet, men det viste seg å være grunnløst.

– Foreninger og organisasjoner som oss har ikke midler til å leie inn konsulenter, så vi er utrolig takknemlig for å få dette tilbudet. Vi har fått bekreftet at vi er på vei, men det er alltid morsomt å bli bedre, sier hun og smiler.

Ove Billington forsterker den uttalelsen.

– Det har vært inspirerende og en vitamininnsprøytning. Vi skal fortsette i samme retning, men bruke ressursene bedre, sier han.

Kostbar tjeneste

Som de bemerker, så har vanligvis ikke slike organisasjoner midler til å hente inn konsulenter som kan ha et overblikk, og fortelle dem hva de ser.

– Leveransen har en verdi tilsvarende 450.000 kroner i frivillige konsulenttimer. Samarbeidet med SpareBank 1 Stiftelsen og de frivillige konsulentene muliggjør at Prospera kan tilby denne tjenesten gratis til ideelle organisasjoner, sier Kristoffersen fra Prospera.

Konsulentene som deltar i prosjektet mener at også de har fått mye igjen for arbeidet.

– Ettersom fritidsaktiviteter for barn og unge ikke er noe vi driver med til daglig, hadde vi behov for å forstå både organisasjonen og omgivelsene de befinner seg i. Det var et veldig bra samarbeid, og Verdensbro hjalp oss til å bidra med vår kompetanse. De er dyktige på det de gjør og er på rett vei. Vi håper denne leveransen kan bidra til å sette fokus, uten å endre retning, sier Adrian Forbord.

Ove Billington råder andre til å gjennomgå en lignende prosess.

– Vi synes det er utrolig flott at det finnes en organisasjon som Prospera, som gir støtte til organisasjoner i form av frivillig arbeidskraft utført av eksperter på sine felt. Vi tenker at dette er noe flere i Halden burde søke om å få delta i, sier han.