7B fra 1981 ved Gutteskolen møttes fredag 2. juli 2021 i Søndre Sjøbod, med litt historikk rundt denne og fredningen i 1978 av Gro Harlem Brundtland.

Klassen vandret herfra til Gutteskolen, dagens bibliotek, hvor man snakket om miljøet i skolegården og de aktiviteter den minimale plassen ga rom for.

En utrolig hyggelig samling ble avsluttet i de sene nattetimer på et festpyntet lokale i nærheten. hvor man mintes ni av 28 som har gått bort, og mange historier vekket gode minner.