Det har nå gått 100 dager siden haldenserne innsatte en ny posisjon til å styre byen. Og som nok flere enn meg har registrert, så kan det virke som om svært mye nå har stoppet opp i Halden.

Jeg skal i dette innlegget ikke skrive om sentrumsutviklingen, som i beste fall er blitt forsinket med noen år, men om andre saker som er svært viktige for å løfte Halden videre.

De siste årene har Halden mer og mer festet grepet om det å fremstå som Norges mest innovative by. Noe som ga oss mye positiv omtale over det ganske land, og som gjorde både ansatte i kommunen og innbyggerne stolte. Så lenge det varte.

Jeg skal her nevne noen av fremgangene:

I 2018 ble Halden kåret til årets Smartby. I 2019 vant vi Klima Østfold-prisen, var en av tre finalister til å vinne den gjeve Digitaliseringsprisen, kom inn på en eksklusiv liste over de 100 mest bærekraftige miljøprosjektene i verden, jeg gjentar: i verden, ble inviterte både til Bloomberg Awards i København, der vi fikk hilse på Michael Bloomberg himself, og til å holde foredrag for Norges Eksportråd under Kong Haralds statsbesøk i Chile.

Som følge av alle fremgangene, ble vi også invitert til mange steder i Norge for å holde foredrag både om våre Smartby-løsninger og om hvordan Halden kunne lykkes på denne arenaen med så lite penger i kommunekassa.

Halden ble ikke bare lagt merke til og lyttet til, men flere kommuner kom til Halden på besøk. Ja, både Oslo og Bærum har vært her for å lytte og lære. Av Halden.

En slik «gründerånd» i kommunal regi tar det lang tid å bygge opp, men du verden så fort det går å rive den ned igjen. Det kan være gjort på en dag.

Og 31.10.19. skjedde nettopp det. Rullegardinen ble dratt ned og Halden forsvant fra rampelyset. Ingen på utsiden av Halden har verken hørt eller sett noe om byen vår siden da.

Hvorfor er det så viktig å synes på denne måten?

Jo, ved å satse på å drifte smartere, så sparer vi ikke bare penger på driften, men det gjør også både ansatte og innbyggere stolte, og når man er stolt, gjør mange en enda bedre jobb. Det betyr mye for både næringsliv og Høgskolen i Østfold, og det ville ha betydd mye for Haldens fremtid om vi kunne ha tatt eierskap til det å være Norges mest innovative kommune.

For det er en hard kamp om bedrifter og tilflyttere der ute. Og Haldens næringsliv trenger flere med høyere utdannelse, og de bør helst flytte hit og skatte her. I tillegg er det mye lettere å få folk til å flytte til en by som er aktiv og satser, og er kjent for det, enn en som ligger i dvale.

Når vi i mange forskjellige fora fikk anledning til å holde foredrag for større forsamlinger, ja, en gang holdt for eksempel jeg et foredrag om Smartby-satsingen for mellom 20 og 30 kommuner på en gang, ja, så bygger man både omdømme og tillit.

Da kunne vi fortelle og skryte av det enorme kompetansemiljøet i Halden, og at aktører som NCE-miljøet på Remmen, IFE og høyskolen var sterkt delaktige i Haldens fremganger. Og da kunne det bety flere oppdrag også for nevnte aktører, høyskolen ble mer populær å søke på og den gode sirkelen kan spre seg utover som ringer på vannet.

Men det er flere svært viktige ting som også har stoppet opp, og hvor politisk arbeid og innsats er helt avgjørende for at Halden skal kunne ta ut sitt potensial.

Og det er derfor jeg noen ganger har sagt at en ordførers viktigste sted å bruke sin innflytelse på, ikke er i Halden, men der ute. Og da spesielt på Stortinget, i departementene og overalt hvor det finnes det som i Sverige kalles «beslutsfattare».

IFE er for eksempel i en meget avgjørende fase for å lykkes med sine nye satsinger som er avgjørende for om det skal bli et liv, og helst utvidet liv, etter reaktordriften ... eller ikke. Og da må politikere både i fylke, på storting og i regjering være klar over hvilket potensial som ligger der ... bare bevillingene er store nok til å komme over kneika.

Det samme gjelder den svært viktige terskelsaken, noe som det er helt avgjørende å lykkes med dersom Østfolds desidert største arbeidsplass skal kunne fortsette å utvikle seg her i vår kommune. Dit vi har kommet nå, skyldes en politisk muntlig avtale med daværende statsråd Solvik-Olsen. Men den politiske delen av jobben må fortsette. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Ikke noe sted.

Det siste jeg vil nevne, er at det bare er noen få år igjen av kontrakten til høyskolen på Remmen. Og jeg kan love at etter alle sammenslåinger av norske høyskoler, er det mange der ute som vil overta den. Det er derfor ekstremt viktig for høyskolens fremtid at de får bygge sitt hybel-tårn, slik at campusen kan utvikle seg.

Dette krever også både kløkt, lobbying og stor innsats.

Samhandling mellom politisk ledelse i kommunen, folkevalgte på storting og inn til regjering er det viktig at man pleier, og at man stiller opp på alt når initiativ for saker som jernbane, terskel, høyskole og mye annet håndteres.

Bedrifter og innbyggere må kunne forvente «politisk fremoverlenthet». Det er da man bygger relasjoner til det beste for Halden.

Ja, så nå kan man, som jeg gjør, virkelig lure på hvor Halden er på vei.

For med alle disse krevende utfordringene, som krever stor og tidkrevende politisk innsats, vilje, gjennomføringsevne, lobbying og mye reising for Halden, sier nåværende ordfører i et intervju i HA, på et direkte spørsmål, at den saken hun synes er viktigst i Halden akkurat nå, er utviklingen på Prestebakke.

Les også

En hendelse fra skolehverdagen i Halden knuste hjertet til ordføreren

Likeledes sier varaordføreren at det hun anser er viktigst nå, er deltid-/heltidssaken internt i kommunen, noe som i mine øyne er en ren fagforeningssak.

Men det er et bevis på at det jeg fryktet skulle skje, har skjedd. Nemlig at fokus nå har flyttet seg fra den langsiktige satsingen på næringsliv, arbeidsplasser og på det å gjøre Halden til en kjent og populær by, til internt fagforeningsarbeid. Og at følgene av det politiske skiftet nå utvikler seg til å bli mye, mye større og utrolig mye mer kostbart for Halden, enn spørsmålet om bevaring eller ikke på Os, og de 7 millionene fattige Halden nå vil få i økte driftsutgifter per år i all fremtid.

Jeg håper selvfølgelig at rullegardinen etter hvert blir dratt noe opp, slik at Halden igjen kan synes der ute med positivt fortegn – noe som er helt avgjørende dersom målet er å få bukt med Haldens største utfordringer i fremtiden.

For det er til syvende og sist bare flere i arbeid i private firmaer, noe som vil gi høyere skatteinntekt til kommunen i fremtiden, som kan gjøre noe med de helt grunnleggende utfordringene for Halden. Nemlig for mange på trygd og for lavt utdannelses- og inntektsnivå. Noe som selvfølgelig henger sammen. Hvis målet er at vi skal løfte oss fra å være en kommune som ligger helt i bunnsjiktet nasjonalt, når det gjelder skatteinngang, da.

Akkurat nå virker det dessverre som om kompasset er blitt borte fra broen på skuta Halden.