"Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur..."

1.500 haldensere skrek Halden (klapp-klapp-klapp) på konstant generøs repeat. Men verken det, eller unison avsynging av nasjonalsangens fjerde vers hjalp. Dessverre.