Situasjonen som oppsto i arbeidslivet da covid-19 slo til for fullt i mars 2020, har gitt både arbeidsgivere og arbeidstakere helt nye muligheter.

Det å jobbe på hjemmekontor fungerer aldeles utmerket for svært mange. Og spesielt for pendlere (som meg), har det gitt rom for en bedre utnyttelse av dagen og en større fleksibilitet i det daglige.

Vi har nå også mulighet til å ansette nye medarbeidere som bor langt unna, men har den kompetansen vi trenger. Dette året har vi på min arbeidsplass i Moss ansatt medarbeidere som blant annet bor i Førde og på Gran.

Så er det mulighet for å leie seg inn med lokal kontorplass og felles møterom.

Dette gir byer som Halden enorme muligheter siden vi har lave bo-kostnader og muligheter for et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Tilgang på boliger, god logistikk med tanke på (tog)pendling og gode tilbud på kultur/friluft/idrett kommer til å være faktorer som teller når de yngre skal etablere seg.

Trenden i Halden har de seneste årene ikke vært bra med tanke på tilflytning, vi ligger etter våre nabobyer.

Det er nok viktig nå at man «får ut fingeren» med blant annet arealplanen og satt fart på nybygging. Her må ordfører Anne-Kari Holm i spissen sørge for et taktskifte nå.

Optimismen må inn i det brede lag blant både entreprenører og innbyggere. Med ny sentrumsskole og ny idrettshall har vi muligheter, men vi kan ikke stoppe med det. Et politisk godt samarbeid blant posisjon og opposisjon er en dyd av nødvendighet. Glem litt forutinntatte blokk tankeganger og dra i samme retning.

Spill på lag med media og skap optimisme blant innbyggerne.

Og da må lederne gå foran med hardt arbeid og vise vei - mot et nytt Halden.

Så vil positiviteten smitte nedover og vi kan få en bølge av gode samfunnsmessige aktiviteter og tilbud. Tilbud som nødvendigvis ikke bør koste nevneverdig, men som bare oppstår fordi folk får lyst til å bidra.