Klima- og Miljødepartementet har avslått klagen fra Norske Skog Saugbrugs i forbindelse med utbetaling av CO2-kompensasjon.

- Uforståelig

- Dette er uforståelig. Vi bruker energi fra vannkraft- en ikke forurensende energikilde og skal da under ordningen kompenseres for at strømprisen er høyere, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig.

Les også: undefined

Les også: undefined

Om ordningen

Men Miljødirektoratets vedtak blir altså stående. 

CO2- kompensasjonsordningen for industrien skal kompensere industrivirksomheter for økte strømpriser etter innføringen av EUs kvotehandelssystem.

Men man kan ikke søke kompensasjon for kontrakter inngått før 2005.

Har ikke dokumentert ny kraftkontrakt

Miljødirektoratet mener Saugbrugs ikke hadde signert noen ny kraftkontrakt innen 14.mai 2012 som er skjæringstidspunktet i forskriften dvs. tidspunktet da det ble offentliggjort at kompensasjonsordningen skulle innføres i Norge, mens papirbedriften mener å kunne dokumentere det motsatte.

En klage ble sendt inn, men den er ikke tatt til følge:

"Departementet har ikke hatt grunn til å bestride at virksomhetens hadde som intensjon å erstatte den gamle kraftkontrakten med en ny kontrakt, men Norske Skog har ikke etter departementets oppfatning lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på at det innen 14. mai 2012 var truffet en endelig beslutning om at den gamle kraftkontrakten skulle erstattes."

En snever fortolkning

Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig er svært skuffet over avgjørelsen.

-  Regjeringen har vært opptatt av en snever fortolkning av regelverket for å unngå utbetaling til oss. Det er en industriell ulykke at regjeringen så tydelig viser at den mangler politisk vilje til å støtte en viktig industriell aktør.

-  Vi har et stort industrianlegg, fornybare produkter og er i verdensklasse på lavutslipp. Saugbrugs er en del av klimaløsningen. Nå blir vi akterutseilt i forhold til konkurrentene.

Les også: Stillingskutt ukjent for hovedtillitsvalgt

Les også: Ansatte forsvinner på Saugbrugs

Konkurransevridning

Dybevig mener departementet med denne avgjørelsen bidrar til konkurransevridninger.  Han mener det er mye enklere for konkurrentene i Tyskland og England å få innvilget CO2-kompensasjon.

- I dette markedet er konkurransen om kundene knallhard. Våre største konkurrenter bl.a. i Tyskland har 25 mill kroner mer å rutte med pr år enn oss til omstilling, skape nye produkter eller presse oss på pris. Dette er en klar konkurranseulempe for Saugbrugs.

- Ikke gaven Halden trengte i dag

LO i Østfold er like skuffet som Dybevig over avgjørelsen:

"Det er svært skuffende at Regjeringen i dag, og på selveste 350 års dagen til Halden, har besluttet kutt i CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Saugbrugs har investert flere hundre millioner på energieffektivisering og er i dag i verdenstoppen på lavutslipp og en del av klimaløsningen. Bedriften har også vært i, og er, i stadige omstillinger for å effektivisere for å være konkurransedyktige.

Dette er et alvorlig slag både mot Saugbrugs og treforedlingsindustrien i vår region, og er ikke gaven Halden trengte på sin 350 års dag.", skriver LO-leder i Østfold Ulf Lervik.

Skal klare seg

Dybevig mener Norske Skog Saugbrugs uansett har en lys framtid.

- Saugbrugs er en langsiktig industribedrift. Her i Tistaelva har det vært treforedlingsvirksomhet i over 400 år. Vi har intensjoner om å være blant de beste produsentene av magasinpapir i mange år fremover.

Fakta:

  • EUs kvotehandelssystem har gjort det dyrere å produsere strøm.
  • CO2- kompensasjonsordningen for industrien skal kompensere industrivirksomheter for økte strømpriser etter innføringen av kvotehandelssystemet.
  • Ordningen er regulert i forskrift og bygger på EUs retningslinjer for CO2-kompensasjon.
  • Ordningen omfatter 15 industrisektorer, herunder aluminium, ferrolegeringer, treforedling og kjemiske produkter.
  • Egenkraft og langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005, året da kvotehandelssystemet ble etablert, er ikke omfattet av ordningen