Frp-politiker Cathrine Linnes jobber med mulighetene for å etablere et skatteparadis med lav formuesskatt på Hvaler. Men hun greide bare å få fem stemmer for forslaget sitt i kommunestyret torsdag.

Ifølge forslaget skulle det utredes nærmere om Hvaler kan innføre lav formuesskatt, noe som gjør at de virkelige rike tar med seg formuene sine og flytter til Hvaler-øyene.

Lav formuesskatt gjør i utgangspunktet at kommunen taper en del av sin inntekt. Linnes antydet torsdag at dette tapet blir ti millioner kroner for Hvaler kommune i utgangspunktet.

Men når de skattetrette rikingene kommer med sine formuer, sine inntekter og sine firmaer har ideen vært at dette skal gi en gevinst som overskygger tapet på lav formuesskatt. Dermed vil kommuneøkonomien bli styrket.

Slik lager du et skatteparadis

Formuesskatten er en skatt som fordeles mellom stat og kommune. I Bø i Vesterålen er det noen som har funnet ut at det er fullt lovlig at kommunen avstår fra sin del av formuesskatten.

– Et skatteparadis på Hvaler bryter med den norske modellen og bygger ned velferdsstaten, sa Espen Ek Linderud fra Arbeiderpartiet i kommunestyret torsdag kveld.

Cathrine Linnes fra Fremskrittspartiet har i første omgang ikke gått noe lenger enn å foreslå at Hvaler skal gjøre en nærmere vurdering av å ta i bruk ideen.

– Dette er ingen hurtig lindring, men en nødvendig kursendring, sa hun.

Frykter kommunesammenslutning

Det er en kjent sak av Hvaler kommune de to siste årene har hatt et pengeforbruk som langt overstiger inntektene. Linnes var bekymret for at Hvaler blir nødt til å gå inn i Fredrikstad kommune hvis det ikke skjer noe som bedrer kommuneøkonomien.

Da Linnes første gang lanserte forslaget sitt, lå det an til at Hvaler kunne bli den andre kommunen i Norge som gjorde seg selv til skatteparadis med lav formuesskatt. Nå kunne hun fortelle at i mellomtiden har det vært et par andre kommuner som har vært kjappere til å henge seg på ideen enn Hvaler.

Et par av politikerne i kommunestyret fryktet torsdag kveld at hvis flere av de norske kommunene velger samme strategi og senker formuesskatten, så vil ikke dette bli noen god butikk for kommune-Norge.

Penge-dramatikk på Hvaler: Ex-ordfører vil presse rådmannen til å kutte 19 millioner kroner

Vil heller friste med attraktive tomter

– Vi kan ende opp med en konkurranse som ingen vinner. Jeg tror at vi heller må gjøre Hvaler til et attraktivt sted på andre måter. Store og dyre tomter, gjerne med sjøutsikt, er mer veien å gå for at Hvaler skal trekke til seg de riktige personene, sa tidligere ordfører Eivind N Borge, som har meldt seg ut av Frp.

Ottar Johansen fra Hvaler Styrbord mente derimot at Frp hadde et relevant og godt forslag. Hvaler Styrbord støttet derfor forlaget om å vurdere nærmere å senke formuesskatten på Hvaler.

Hans Herman Utgård, Sp var ikke på linje.

– Det er et begrenset antall superrike personer i Norge. Vi kan ikke basere kommuneøkonomien på at de skal flytte land og strand rundt, sa Utgård.


Frp sprekker på Hvaler – både Eivind og Petter har meldt seg ut