Onsdag møtes Norske Skog Saugbrugs og Halden kommune i tingretten til et planleggende rettsmøte, melder NRK Østfold.

Eiendomsskatten ble justert ned

Saugbrugs mente at skattetaksten Halden Kommune satte i 2009 på tre milliarder var for høy. En slik skattetakst innebar at fabrikken måtte betale 20 millioner kroner i eiendomsskatt.

Saugbrugs klagde til Klagenemda for Eiendomsskatt og fikk medhold og eiendomskatten ble nedjustert i 2013.

Eiendomsskattetakstnemda har enstemmig avgjort at bedriften skal skattlegges ut ifra en takst på 2,29 milliarder kroner.

Rettsaken kommer senere

Saugbrugs krever nå tilbake det de har betalt for mye i eiendomsskatt i perioden 2009 til 2012. Det vil si rundt 20 millioner kroner

Klagenemda har avvist å gi vedtaket fra 2013 tilbakevirkende kraft. Dermed velger Saugbrugs å ta saken inn for rettsapparatet.

– Dette er et forberedende planleggingsmøte i en forestående rettssak mellom Halden kommune og Norske Skog Saugbrugs, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til NRK Østfold.

Kamp på flere fronter

Det ble nylig kjent at Norske Skog Saugbrugs taper millioner på at de går glipp av CO2-kompensasjon fra Staten.

Klima- og Miljødepartementet har avslått klagen fra Norske Skog Saugbrugs i forbindelse med utbetaling av CO2-kompensasjon.

Det betyr at Norske Skog Saugbrugs i år går glipp av 20 millioner kroner i CO2-kompensasjon, samt 20 millioner kroner for fjoråret.