Bygningsfirma i Halden er konkurs

Det er meldt oppbud i Halden-firmaet Topp Bygning Renovering AS.