Gå til sidens hovedinnhold

Byforsker: Nye Os skole kan bli mye bedre

Artikkelen er over 2 år gammel

Folketallet i Halden synker og sentrum syder ikke akkurat av liv. Derfor er ideen om å bygge en ny skole i sentrum som kan gjøre området mer attraktivt god. Men det forslaget politikerne har samlet seg om har for mange svakheter.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å bygge en stor 1 til 10 skole i sentrum, samt en ordentlig allbrukshall/idrettshall, er fornuftig tenkt. Den grunnleggende motivasjonen bak denne strategien er å gjøre sentrum attraktivt, ikke minst for barnefamilier. Skal man oppnå dette målet, så må ikke minst den planlagte skolen bli en veldig god skole. Så kan vi spørre oss hva en god skole er?

I denne sammenhengen er det minst fem ulike ting:

  1. Den må være faglig svært god, slik at elever trives og får stort læringsutbytte. Dette krever størrelse slik at mange lærere kan samles og lage et stort læringsmiljø. Det betyr at den også må være utformet slik at elevene får ute- og innearealer som gjør at de får beveget seg mye, at de får gode møteplasser, og gode læringsmiljøer.
  2. Skolen må ha lave driftskostnader per elev. Den må altså utformes slik at undervisningen blir effektiv og tilpasset klassestørrelser.
  3. Skolen må kunne bygges forholdsvis rimelig. Dette betyr at den må ha et gjennomtenkt forhold til arealbruk, både inne og ute, og at den er rasjonell å bygge.
  4. Skolen må bygges slik at elevene og lærerne blir en del av bybildet.
  5. Skolen må være vakker og interessant, og slik bli en stolthet for byen.

Trang løsning

Det finnes sikkert flere krav en også må stille, uansett så er dette krav som må løses gjennom de arkitektoniske og byplanmessige grepene. Etter mitt skjønn er den løsningen som kommunen har stilt seg bak for svak.

Jeg har forsøkt å sette meg godt inn i prosjektet, men finner for få svar på de kravene jeg har satt.

Jeg har sittet i mange arkitektjuryer, og vet at jeg ikke ville rangert forslaget til White Arkitekter høyt.

Årsaken er at det blir for trangt og knotete, en skolegård på taket demonstrerer nettopp det poenget. Dette medfører også de andre kvalitetene man ønsker ikke utvikles.

Ser man nærmere på tomtens størrelse og alle de ambisjonene den skal dekke, blir det tydelig at å også legge et idrettsanlegg inn i det skaper en del utfordringer.

Dette er utfordringer arkitektene slett ikke har løst på en god måte. Hvis man først skal ha en idrettshall på denne tomten, skulle jeg gjerne ha sett ett forslag som integrerte skole og idrettshall på en mye bedre måte. Det er slett ikke umulig, og flere løsninger kan tenkes.

Les også

Klart råd i Os-debatten: – Gå ikke videre med prosjektet

Gradvis utvikling

White Arkitekters forslag innebærer at man river eksisterende Os skole. Det er et diskutabelt valg. Den gamle skolen har store kvaliteter, men den må oppgraderes og endres, noe som heller ikke er gratis. Jeg skulle gjerne ha sett et alternativ som tok vare på den gamle skolen, men som klarte å løse de eksisterende utfordringene med idrettshall og skole i ett.

Ikke minst kan man tenke at en ny skole kan utvikles gradvis. Først kan man bygge en større barneskole – gjennom å ta vare på gamle Os skole, på den tomten man har i dag, samt eventuelt en idrettshall. Så kan man i neste omgang – når naboeiendommer kommer til salgs – utvide til 1 til 10 skole. Ser man på naboeiendommenes så ligger det der noen interessante og åpenbare løsninger og venter.

Tiden jobber for en stor sentrumsskole. Det gjør også Halden kommune. Det er strålende. Det som mangler er at ideen får en bedre utforming.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.