Lederen jeg skrev for halvannen uke siden skapte massivt engasjement, og debatt. Det er bra, og det var meningen. Så er det påfallende å se at saklighetsnivået i debatten er svært forskjellig fra HAs spalter til diverse kommentarfelt på Facebook. Det er trist å se at saklighetsnivået synker i sosiale medier, og at enkelte tyr til mobbing av andre.

En ting trenger avklaring fra min side: Jeg uttrykte meg diffust i den første overskriften, og alle som ikke leste det jeg skrev i lederartikkelen kan ha blitt forledet til å tro at jeg mener HELE Sydsiden av Halden sentrum skal gjøres bilfritt. De som faktisk leste lederartikkelen fikk med seg at det er området mellom Borgergata og Tollbugata jeg først og fremst mener skal tilrettelegges på folks- og ikke bilenes premisser. Her kan det utvikles sosiale og myke soner for folk som befinner seg utendørs i byrommet.

I dette bildet er selvsagt Torget «plomma i egget». Det er det fineste byrommet vi har. Det er stort, det er åpent og det er fint. Enda finere er deler av det blitt denne sommeren nå som serveringsstedene har brukt det til uteservering. Det var dette utgangspunktet jeg brukte da jeg skrev lederen som satte i gang denne debatten – igjen.

Lederen var spissformulert med vilje. Jeg ønsket debatt. Sånn sett fungerte den. Men jeg ser også at det er for tidlig å trekke konklusjoner. Sånn sett har jeg sans for innfallsvinkelen til Halden kommunes nye direktør for Samfunn- og samskaping; – Torget skal være for alle! Det har Voica D. Imrik helt rett i.

Les også

Hva med å gjøre hele Sydsiden av Halden sentrum bilfri?

Kommunen skal nå forberede en sak for politikerne om hva Torget skal brukes til. Her er mulighetene mange. Jeg har bitt meg merke i at de folkevalgte som har uttalt seg i HA har vært forsiktige og diplomatiske. Det er også påfallende at de har måttet bli oppfordret til å mene noe. Det er få politikere som hiver seg frampå i debatten om byutvikling i Halden.

Det vil være trist om det ikke skjer noe som helst. Jeg mener at Torget er for fint byrom til bare å fungere som parkeringsplass også i årene som kommer. Tiden er forbi for at bilen skal være premissleverandør for den fineste plassen i Halden sentrum – slik den har vært i flere tiår.

Tiden er moden for å planlegge noe nytt for det fineste området vi har i Halden. Hvis utgangspunktet er at byen skal være for alle, så kan flinke fagfolk komme opp med nye skisser og innspill – til beste for oss alle. Og til ny debatt.

Hvis dette også kan bidra til at tonen i kommentarfeltene også blir mykere – og for alle, så har vi kommet et godt stykke på vei.