– Det er generelt vedlikeholdsarbeid, i tillegg til utbygging av dobbeltsporet gjennom Moss som medfører at det blir buss for tog seks uker i sommer, sier pressekontakt i Bane NOR, Olav Nordli, til HA.

Berører færrest mulig

Det er ikke første sommeren reisende fra Halden ufrivillig må benytte seg av buss istedenfor tog, men ifølge Nordli, er det en grunn til at det mest omfattende arbeidet legges til sommeren.

– Vi legger konsekvent arbeidet til sommeren, ettersom det da er minst trafikk og det berører færrest mulig reisende, sier Nordli om arbeidet som skal utføres på Østfoldbanen.

Lørdag 22. juni til mandag 5. august, altså i drøye seks uker, skal det utføres arbeid som direkte vil berøre reisende fra Halden.

Også stengt i april

Men det er ikke bare de seks ukene i sommer at NSB, eller VY som det nå heter, må ty til busser for å få transportert sine kunder.

Søndag 24. mars, mandag 1. april til fredag 5. april, torsdag 18. april til mandag 22. april, søndag 28. april, søndag 26. mai og mandag 26. august til fredag 30. august vil de reisende måtte belage seg på litt lengre reisetid enn normalt.

Oversikt over planlagt arbeid på Østfoldbanen

Kilde: Banenor.no

Oslo S-Ås/Kråkstad

Fra: lørdag 23. mars kl. 01.30

Til: søndag 24. mars kl. 14.00

Grunn: Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet.

Moss-Fredrikstad

Fra: mandag 1. april kl. 08.15

Til: fredag 05. april kl. 13.35

Grunn: Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet. Arbeidet blir utført på dagtid mellom kl. 08.15 og 13.35.

Oslo S-Ås/Kråkstad

Fra: torsdag 18. april kl. 02.00

Til: mandag 22. april kl. 02.00

Grunn: Bane NOR utfører forebyggende ulike forberedende arbeider på strekningen

Kambo-Rygge

Fra: lørdag 27. april kl. 02.00

Til: søndag 28. april 14.00

Grunn: Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet.

Kråkstad-Ed

Fra: lørdag 25. mai kl. 02.00

Til: søndag 26. mai kl. 14.00

Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet.

Oslo S-Rygge

Fra: lørdag 22. juni kl. 02.00

Til: mandag 5. august kl. 02.00

Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet.

Sarpsborg-Halden

Fra: mandag 26. august kl. 08.00

Til: fredag 30. august kl. 14.00

Bane NOR utfører forebyggende vedlikeholdsarbeid og feilrettinger for bedre punktlighet. Arbeidet utføres på dagtid mellom kl. 08 og kl. 14.