Til torsdagens kommunestyremøte forelå det totalt tre forslag til budsjett.

Disse kom fra posisjonen med Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, fra opposisjonen med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Pensjonistpartiet samt fra Fremskrittspartiet.

Tenker og mener forskjellig

Alle tre forslagene hadde et felles overordnet mål om å få til en bedring for Halden kommune, men veien dit er de ikke enige om.

- Det står utrolig mye godt i alle budsjettforslagene, men vi er uenige om løsningene og virkemidlene, konstaterte Jan-Erik Erichsen (H) fra talerstolen.

Etter nærmere to timers debatt, stemte politikerne over hvilket budsjett de vil styre etter neste år.

Posisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 29 mot 18 stemmer.

- Vi må stille opp

- Vi må bare fortsette å jobbe, fastslo Elisabeth Giske etter budsjettvedtaket.

Hun var i sine innlegg særlig opptatt av skolesektoren og ny barneskole på Idd.

- Jeg sitter i hovedutvalget for undervisning og oppvekst og vil fortsette å argumentere der for ny skole. Det skulle bare mangle at politikerne ikke stiller opp i den saken, sier hun.

Satser på å vinne valget

Hun er lei den langvarige utredningen til posisjonen når det gjelder skolestrukturen i Halden.

- Målet vårt nå er å vinne valget til høsten. Da skal det bli en god løsning for elevene på Idd, sier Giske.

Hun vil ha på plass en langsiktig og bærekraftig skolestruktur og kaller alternativet med Halden vgs. avd. Risum som barneskole for "luftig".

- Alt lå til rette for en ny skole på Øberg da Høyre vant valget i 2011. De forkastet alle planene våre og har i stedet plassert elever fra to skoler i en kondemnert bygning, sier hun.

Unntakstilstand

Svein Olaussen (Ap) ser ikke lyst på neste år for de eldre i Halden.

- De største utfordringene blir masseoppsigelsene, flere eldre som må bo på dobbeltrom, samt redusert pleiefaktor. Alt dette går utover de eldre og gir helt klart dårligere eldreomsorg, sier han.

- I tillegg har vi vedtatt et budsjett som setter Halden i unntakstilstand de neste ti årene, fortsetter Olaussen.

For lenge på Robek

Unntakstilstanden Ap-politikeren sikter til er posisjonens plan om å bruke åtte-ti år på å komme seg ut av Robek-lista.

- Det er ingen som har lyst til å bli på Robek-lista. Ikke vi heller. Vi vil ha balanse, og det er vi veldig opptatt av. Men vi vil ikke ha balanse i en eller to måneder. Vi vil ha langvarige løsninger, sa Jan-Erik Erichsen fra talerstolen under debatten.

Morten Christoffersen (KrF) fulgte opp.

- 2015 er et vanskelig budsjett, men det er nødvendig for å få kommunen på bena. Vi må finne langsiktige økonomiske løsninger, og det tunge valget med å si opp ansatte måtte til, sa han.

Stilte spørsmål

I opposisjonens budsjettforslag planla Ap, SV og Pp å bruke to år på å komme seg ut av Robek-lista.

- Jeg skjønner ikke hvordan dere skal bli kvitt 290 millioner kroner på så kort tid, sa Christoffersen.

Ordfører Thor Edquist skjønte heller ikke opposisjonens tankemåte.

- Hvis vi skal selge kommunal eiendom og leie plass i de samme lokalene, hvor i budsjettet vil dere hente penger til leie? Dere kutter ingenting, men planlegger å øke driftsbudsjettet ved å hente utbytte på 30 millioner kroner fra eiendomssalg. Er dette penger dere regner med at kommer hvert år? Hvis ikke, hva gjør dere når framtidige budsjett skal behandles, spurte han.

Fikk svar - eller?

Svein Olaussens svar var:

- Vi henter 25 millioner kroner mer til drift ved å øke eiendomsskatten (13 millioner kroner over to år). Vi skal ikke har masseoppsigelser, men naturlig avgang.  Vi reduserer drifta med to prosent (11-12 millioner kroner) ved å kutte vikarer, konsulenter, avtaler, leieforhold og annet. Finanspolitiske forhold som utbytte fra salg, er penger vi kan bruke til investeringer.

- Det var ikke svar på spørsmålene mine, mente ordføreren etterpå.