Bygger nye boliger og strammer inn på avlastning

Helse-og omsorgssektoren i Halden kommune har et budsjett på snaue 650 millioner kroner. Kommunalsjef for helse og omsorg, Veronica Aam, mener de bruker hver eneste krone så godt de kan.