Selvmord tok i 2019 seks ganger flere liv enn trafikkulykker, men vi snakker urovekkende lite om det. De siste årene har vi sett en åpenhet rundt psykiske lidelser, noe som er bra – men selvmord står fremdeles som et av de siste store tabuene når vi snakker om psykiske lidelser.

I kommunestyret 16. januar stilte jeg følgende spørsmål til ordføreren: «Vil ordføreren og Halden kommune vil gå i dialog med Statens vegvesen for å siker gamle Svinesundsbrua mot selvmord og selvmordsforsøk, med skilting og høyere gjerder?»

Jeg tror ikke vi stanser alle selvmord om vi gjør det vanskeligere å hoppe fra Svinesundsbrua, men jeg er helt sikker på at vi greier å stoppe noen fra å hoppe. Det er gjort en del forskning på selvmord, og noe av forskningen sier at selvmordskandidater som stoppes av høye gjerder eller ser skilting, ofte rasjonaliserer sine egne handlinger og oppsøker hjelp. Selvmord er ofte impulsive handlinger, og de som velger å avslutte sitt eget liv, vil gjerne ikke dø – de orker bare ikke å leve sånn som de har det nå.

Jeg er enig med dem som sier vi må styrke psykiatrien, men det er veldig lett å si. Sikringstiltak er noe vi kan se, føle og ta på. Det er en fysisk barriere mellom oss og den kalde, dype fjorden under beina våre.

Det psykiske helsetilbudet i Norge er ikke perfekt. Det fungerer godt, men ikke godt nok – det er fremdeles for vanskelig å få hjelp når du trenger det. Uavhengig av om du har lettere plager eller om du virkelig lider under mental uhelse.

PROFIL: Simen Murud Gundersen

Kommunestyrerepresentant for Høyre

Halden har til å være en så liten kommune veldig store utfordringer med psykisk uhelse. Vi har mange som lider av psykoselidelser og stemningslidelser. 10 % av den generelle norske befolkningen har en depressiv lidelse, og det samme antallet lider av en personlighetsforstyrrelse.

Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes i Halden. Den dystreste statistikken er at Halden har flere selvmord i snitt enn det andre kommuner har. Halden sine problemer forsvinner ikke av sikringstiltak på Svinesundsbrua, men det er et viktig skritt i retning av en bedre folkehelse for Haldens befolkning. Selvmordssikring på Svinesund er det første av mange tiltak jeg vil arbeide for å gjennomføre. Jeg håper til slutt at vi kan si at Halden har færre selvmord og færre med psykisk uhelse enn tidligere.

Jeg er fornøyd med at ordfører Anne-Kari Holm tok utfordringen på strak arm, og at hun ville gå i dialog med Statens vegvesen og med svenske myndigheter. Jeg setter også pris på at det jeg oppfatter som et ganske unisont politisk miljø, anser selvmord som en utfordring som må løses.

Jeg kan love at jeg skal følge opp og fronte flere tiltak for å få bukt med psykisk uhelse og selvmord i kommunen vår.

Jeg registrerer kommentarene om at dette er et kulturminne og en fin bru. Jeg hadde forståelse for dem som ville bevare Os – men jeg vil ikke ha et samfunn som setter bruer over menneskeliv.

Sikring fungerer, det burde vært på plass for lenge siden, og nå haster det.

Fra Arbeiderpartiet til leder av Halden Unge Høyre: – Jeg liker ikke overformynderi