Lørdag holdt Østfold Arbeiderparti sitt årsmøte. Der ble det vedtatt at fylkespartiet skal sende et brev til miljø- og klimaministeren, Ola Elvestuen, hvor han oppfordres til å innvilge Saugbruks CO2-kompensasjon så raskt som mulig. Begrunnelsen for at gamle Saugbruks ikke ble omfattet av ordningen tidligere er falt bort da det nye selskapet ikke nyter godt av den fordelaktige strømavtalen. Årsmøtet i Østfold Arbeiderpartiet krever videre en rask avgjørelse for å rydde usikkerheten av veien for bedriften og dens ansatte.

Vi mener at dette vedtaket vil bli veldig viktig for Halden og et bidrag til at regjeringen og Elvestuen endrer sin politikk overfor en stor andel av byens arbeidsplasser.

Halden Arbeiderparti følger nå opp saken om Saugbrugs, og det er veldig bra og viktig at vårt fylkesparti nå tar tak i saken på denne måten. Vi håper at dette vil bidra til at regjeringspartiene ser på grunnlaget for kompensasjonen på nytt og endrer sin avgjørelse i saken.

Det er også viktig å se dette i et større bilde, hvor vi gjør det vi kan for at arbeidsplasser i Halden ikke skal forsvinne, samtidig som vi må huske på at Saugbrugs allerede har gjort mye for å redusere sine klimagassutslipp. Blant annet gjennom etableringen av biogassanlegg, ulike energieffektiviserende tiltak og produksjon av fornybar energi. Og ikke minst også i utviklingen av nye produkter som i seg selv kan bidra til å nå klimamålene på andre områder og i andre sektorer. Denne typen vilje og evne til omstilling og fornyelse bør underbygges med bedre rammevilkår.