Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg begriper ikke hva de driver med i kommunen

Artikkelen er over 6 år gammel

Kim Robin Johansen og Daniel Harbo har fått avslag om sin søknad på støtte  fra Halden kommune, og nå ser det mørkt ut for landets eldste konditori.

- Grattis, Halden. Dere har klart det. Halden legger ned Norges eldste konditori fordi dere ikke følger Stortingets regler, skriver støttegruppen for Erlandsens Conditori på Facebook onsdag kveld.

Brukerstyrt personlig assistent

Kim Robin Johansen og Daniel Harbo eier en liten andel av bedriften og jobber på konditoriet sammen med Malin Victoria Groth Pettersen.

For å kunne drive stedet er de avhengig av hjelp fra en assistent. Kim Robin Johansen og Daniel Harbo har fått avslag på sin søknad til Halden kommune. Det dreier seg om brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Legges ikke ned

Konditoriet legges ikke ned per nå, men det blir konsekvensen dersom avslaget opprettholdes, står det i innlegget.

Til Halden Arbeiderblad sier Kim Robin Johansen, Daniel Harbo, mamma Jorunn Johansen og Jørn Nilsen at Erlandsen ikke legges ned.

- Nå tar vi en måned av gangen. Vi skal holde ut til siste stund.

- Helt utrolig

Jorunn Johansen og sønnen Kim Robin er helt knust denne torsdags morgenen.

Om avslaget på BPA sier moren:

- Det oppleves som helt utrolig. Jeg er helt satt ut. Jeg begriper ikke hva de driver med i kommunen. Det er ingenting som overrasker meg lenger!

- Hva skjer med sønnen min?

Hun forteller at Kim Robin har fått tilbud om Båstadlund dagsenter. Det bekymrer henne.

- Nå vet jeg nesten ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er bekymret. Hva skjer med sønnen min framover? Her på Erlandsen har han en meningsfylt jobb som han gleder seg til.

Jeg så reaksjonen hans da han var på Båstadlund. Han likte seg ikke der. Det her dreier seg om retten til å velge. Slik det ser ut nå har han ingen rett til å velge, mener mamma Jorunn Johansen.

Kommunens avslag

Jorunn Johansen lar HA sitere fra Halden kommunens brev som gir avslaget på BPA. Det er andre gangen sønnen får avslag.

I konklusjonen skrives det:

" Det er utfordrende for regelverket i helse- og omsorgstjenesteloven - slik vi ser det - å kunne utstyre stedet med en alminnelig kommersielt og nødvendig for brukerne både drifts- og assistentbemanning gjennom BPA-ordningen som blant annet arbeidstrening.

- Kartlegging viser at hans behov for 1-1 bistand ikke overstiger 25 timer per uke til dagtilbud/arbeid, slik vilkåret i lovbestemmelsen er.

- Basert på den ovenstående gjennomgang kan således søknad om tildeling av egen BPA-assistent med 35 timer pr. uke for Kim Robin Johansen ikke imøtekommes. "

Tilleggsutgift for kommunen

I brevet vises det også til kommunens fornyede gjennomgang sett opp mot Kim Robin Johansens individuelle behov.

Kommunen ser det slik at han får et verdig, helhetlig og forsvarlig tjenestetilbud på dagtid gjennom tilbudet som er gitt gjennom kommunens egne Båstadlund dagsenter.

Dessuten skrives det:

"Øvrig motivasjon for kommunens avslag er av kommunaløkonomisk art - enkeltvis BPA-ordning blir nødvendigvis en ren tilleggsutgift til det stående fellestilbudet vi gir på Båstadlund til en større gruppe brukere."

Et timetallskrav for BPA

Halden kommune siterer også fra lovteksten som går på retten til BPA og timetallskrav.

"Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen."

- Kan ikke videreføres

"Kim Robin er tilbudt dagtilbud 30 timer per uke i gruppe på det kommunalt drevne Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - rettet særlig mot gruppen utviklingshemmede.

Dette timetallet kan ikke uten videre overføres til BPA-bestemmelsen, idet kommunens tilbud er basert på et gruppetilbud, mens BPA-timetallet må antas å være basert på nødvendige 1-1 timer", skrives det i brevet.

Og videre:

" Kartlegging viser at Kim Robin til egentid alene med en av våre tjenesteytere der i dette dagtilbudet neppe vil trenge mer enn inntil 1 - 2 timer pr. dag.

Således er det etter vår vurdering heller ikke lovens vilkår i forhold til timetall oppfylt med hensyn til denne søker"

Kommentarer til denne saken