I uminnelige tider var Høyre kjent for sin kulturkonservative holdning, de støttet grunnmuren i den originale norske konservatismen som har bidratt til så mye i vårt land opp gjennom årene. Det aller beste eksempelet er 1800-tallsarkitekten Linstows tegning av Slottet, universitetsbygningene og paradegaten Karl Johan som et stort anlagt sentrum i den unge nasjonen. Dette er den stolte tradisjon der Høyre har bidratt sterkest i utformingen av det moderne Norge.

Børsakrobater

På 1980-tallet opplevde vi jappe-tiden som endevendte de beste Høyre-verdiene, og der den kapitalistiske tankegangen og børsakrobatene ble en katastrofe for landet. Er det dette vi opplever igjen skjer med Halden i dag? De kjappe avgjørelser, de kortsiktige gevinster og ellers «business as usual»?

Os skole har etterhvert nå blitt et symbol på to vidt forskjellige fraksjoner i Halden, det kulturbevarende prinsipp og de kortsiktige økonomisk fordeler. Saken blir ikke bedre av hangen til fusjoner og store sammenslåinger som har slik vind i seilene for tiden. Dette har som kjent skjedd med Helse Østs storslåtte byggeplaner de siste årene, og nå skjer det i noe mindre målestokk med Os-prosjektet i Halden.

«Follow the money!»

Man kan spørre seg: Hva er motivene bak disse planene, hvis vi ser næringsøkonomisk på det? Hvem vinner og hvem høster fordelene av storutbyggingen av Os skole? Kanskje vil det være en overraskelse for mange at det er klare næringsøkonomiske føringer som de facto har vært de underliggende drivkrefter bak den store fusjonen, det store løftet som skulle få Halden ut av Robek-bakevja.

Noen ganger lurer man på om alt dette i kulissene har vært et resultat av en storstilt lobbyvirksomhet, der byggherrer og kapitalkreftene har vært tungt involvert, og da ble Os skole ofret på profittensalter. Betyr det i så fall at pengene er det eneste «bærekraftige» mål - for å gjenta en forslitt frase - i vårt samfunn , Fredrik Holm?

Jeg mener at Fredrik Holm og Høyre i Halden er på feil spor i forhold til det ærverdige partiet som har bidratt så sterkt i kampen for norsk identitet og kultur. Hva har skjedd med det respektable Halden Høyre?

Ordføreren sier «Bevar!» - Fredrik Holm sier «Riv!»

På lørdag 25 mai åpnet tidligere statsminister Kåre Willoch en kunstutstilling på Soli brug, og det er slik de aller fleste gjerne ser Høyre, som ambassadør for kunst og kultur i nærmiljøet og nasjonalt. En annen sak som ikke har blitt diskutert i denne forbindelse er: Hva vil skje med William Kullgrens fresker i den tilstøtende bygningen Familiens Hus?

Det minner om diskusjonen rundt Y-blokka i hovedstaden, med de uerstattelige Picasso-dekorasjonene. Her har Høyre mange hensyn å ta, og det som ved første øyekast virker plausibelt, kan vise seg i virkeligheten å bli en hodepine av dimensjoner.