Nettavisen: I september 2018 ble den nå 22 år gamle russiske statsborgeren dømt til ti måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning.

Det var i april 2017, da han var 17 år, at han ble pågrepet på Grønland i Oslo sentrum og opprinnelig siktet for terrorvirksomhet, men tiltalen ble tatt ut på et mindre alvorlig forhold som gjaldt befatning med eksplosiver.

I 2019 meldte Nettavisen nyheten om at han var besluttet utvist fra Norge til hjemlandet Russland fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener han utgjorde en fare for grunnleggende interesser i Norge og at han hadde planer om å begå terror. De mente også at han var blitt en radikalisert islamist. Mannen klaget på utvisningsvedtaket, men utvisningen ble effektuert i 2019.

Skal ha søkt asyl i Norge

Ifølge Nettavisens opplysninger ble mannen pågrepet på Svinesund torsdag, på vei inn i Norge. Han var da i en buss fra Gøteborg i Sverige. Nettavisen er kjent med at PST straks ble varslet om pågripelsen.

– PST kan bekrefte at opplysningene Nettavisen kommer med stemmer og PST er varslet. Men dette er en sak som ligger hos Øst politidistrikt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til Nettavisen.

Les også: PST: Terrorsiktet 17-åring skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett

Den bombedømte mannen skal allerede ha søkt asyl i Norge.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Øst politidistrikt.

Etter det Nettavisen får opplyst er den 22-årige russiske statsborgeren foreløpig siktet for brudd på innreiseforbudet og er besluttet fengslet på grunn av unndragelsesfare. Fengslingen går lørdag i Søndre Østfold tingrett i Halden.

Det er ikke kjent for Nettavisen om han også er siktet for andre straffbare forhold.

Les også: Tiltalt 17-åring søkte «Islamsk Stat» over 200 ganger på internett

– Torturert i Russland

Forsvarer for mannen er Javeed Shah. Han bekrefter pågripelsen og på vei inn i fengslingsmøtet forteller han hvorfor den bombedømte russeren har returnert til Norge.

– Min klient opplyser om at årsaken til at han har returnert til Norge er at han er blitt utsatt for umenneskelig behandling og tortur etter at han ble sendt tilbake til hjemlandet Russland. Han ble også truet med å skulle utføre militærtjeneste for dem. Han hadde ikke noe annet valg enn å forlate landet og han var redd for sitt eget liv hvis han ble værende i Russland, sier Shah til Nettavisen.

– Det er i Norge han har sin familie og tilknytning. Det var naturlig for ham å komme tilbake her.

Les også: PST fant bilde av tiltalt 17-åring der han poserer med våpen

Allerede i 2018 uttrykte Shah en stor bekymring for at hans klient kunne bli utsatt for tortur dersom han ble sendt tilbake til Russland. Han fikk også støtte fra eksperter på menneskerettigheter i tillegg til Helsingforskomiteen.

Norske myndigheter trosset ekspertrådene og utviste altså den russiske statsborgeren. Staten Norge vant også frem med beslutningen i retten.

Nettavisen har ikke fått bekreftet informasjonen om at 22-åringen skal ha blitt utsatt for tortur etter utvisningen.

PST: – Har Norge i sitt fiendebilde

Nettavisen har fått tilgang til det opprinnelige utvisningsvedtaket fra Justisdepartementet, som er unntatt offentlighet, og har tidligere omtalt dette. Her heter det blant annet:

«PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med (terrorgruppen, red. anm.) ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål.

PST vurderer det som sannsynlig at han i fremtiden vil komme til å begå lignende, og mer alvorlige handlinger enn det han ble pågrepet for den 8. april 2017. PST har opplyst at utlendingen flere ganger har blitt observert med sentrale personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo, og at han anses å ha blitt en del av dette miljøet. PST mener utlendingen har Norge i sitt fiendebilde.»

Les også: Tidligere NRK-profil vitner i rettssak med bombedømt russisk islamist

I vedtaket påpekes det også at 22-åringen forklart at han hadde en bombe i en pose da han ble pågrepet 8. april i fjor. Det gjøres også et poeng av at alle rettsinstanser som har behandlet saken har slått fast at 22-åringen er radikalisert, og inspirert av andre utførte terrorhendelser forut for hendelsen i Oslo.

Hadde kontakt med ekstreme islamister

Under bomberettssaken mot ham kom det også frem at han hadde hatt kontakt med den ekstreme islamisten Arfan Bhatti og andre ekstremister. Dette omtales også i dommen mot ham fra Oslo tingrett.

I utvisningsvedtaket skriver Justisdepartementet videre:

«På bakgrunn av opplysningene fra PST og det som fremkommer i ovennevnte dommer, legger departementet til grunn at utlendingen med sin handling har vist at han både hadde en intensjon om bruk av vold for å fremme et ideologisk/politisk budskap, og en kapasitet til å gjennomføre handlingen.»

«PST har registrert at enkelte ekstreme islamister/miljøer i Norge støtter den terrorlistede gruppen Den islamske staten (IS/ISIL). ISIL bedriver utstrakt propagandavirksomhet på internett. Ett av ISIL-propagandaens sentrale elementer er at ISIL-tilhengere i Vesten oppfordres til å begå soloterrorisme der de befinner seg, med de midler de har tilgjengelig.»

Bhatti er i dag siktet for terroren i Oslo i juni hvor to mennesker ble skutt og drept. Den ekstreme islamisten er også internasjonalt etterlyst.