Spesialrådgiver Espen Sørås viser stolt rundt i Halden sentrum, peker og forklarer. Og han er forberedt på at det vil blåse rundt flere av forslagene.

Les også: Sentrumsplanen ble enstemmig vedtatt

Et livsløp i sentrum

Dette handler om Sentrumsplan for Halden 2015–2027. Styringsgruppa har lagt fram sitt forslag. De har jobbet på bakgrunn av de føringer som planprogrammet har gitt og avklaringer med formannskapet underveis. Nå skal planen ut på høring.

Det planlegges 1.500 nye boenheter i sentrum. Rundt 500 av disse kommer på Tyska/Hollenderen. Espen Sørås sier de ønsker å legge til rette for at folk skal kunne bo i sentrum fra de blir født og til de dør.

I første etasje skal det være næring. Boliger oppover i etasjene.

Her kan det bli boliger

Blant nye boligområder nevnes Rødsberg ungdomsskole. Skolen pluss rektorboligen vernes. I disse, og på resten av området kan det bli 80–90 boliger. Skolegården foran hovedinngangen kan bli en flott hage. Parkering legges under bakken.

Ved Os skole blir det skole for barne- og ungdomsskoleelever, pluss gymsal for disse samt den videregående skolen. Mulighetsstudien viser at det er plass til en slik skole på stedet. Det betyr at Halden bad og dagens Familiens Hus må vike.

Vi nevner også boligbygging på den tidligere Esso-tomta, ved Metodistkirken, samt boligbygging ved Sentrum bilservice og parkeringen ved Frivilligsentralen. Også her med parkering under bakken.

Parkeringshus

– Sydsiden har et parkeringsproblem, sier Sørås og begrunner forslag om to parkeringshus: Mellom Jernbanegata og jernbanestasjonen. Her foreslås parkeringshus pluss kollektivterminal. Det kan fort bli 300- 400 parkeringsplasser der.

 I forslaget til sentrumsplan legges det også opp til bygging av parkeringshus under bakken på sydsiden.Vi befinner oss nå i området Kiwi–bensinstasjonen ved Immanuels kirke. Veien skal gå over parkeringshuset.

– Kommer det tunnel, trenger vi ikke den brede veien. Vi kan anlegge miljøgate, det er gjort andre steder, sier han.

Morgendagens trafikk

– Elvegata er fra 1826 og er i dag hovedinnfartsåra fra iddesida. Elvegata har et trafikkproblem. Vi foreslår tunnel gjennom festningen, en tunnel som kommer ut enten i Iddeveien eller på Risummyra. Den ene tunnelen går inn ved Coop Extra på Grønland og under jernbanen. Tunnel nummer to går fra Vaterland til Adelgata. Det åpner for å kunne ta bort dagens bybru.

– Årsaken til at vi har lagt inn tunnelene er at man også må vise noe som løser morgendagens trafikk, slik at vi får trafikken fortere igjennom. Tunnelene gjør at man vinner hele Elvegata, som egentlig er en fantastisk gate. Trafikken er en negativ effekt for hele gata. Tunnelene gir også ringveisystem.
 

– Mulig å få til

– Realistisk?
– Det er jo det. Tunnelene vil ikke koste mer enn 200 millioner kroner. Den gjennom festningen er ikke lenger enn 800 meter. Den andre er kortere.

Halden har også behov for å løse sine problemer, sier Sørås og nevner veivesenets og fylkets satsinger i Nedre Glomma.