Utbyggingsprosjektet Fredrikshald brygge på Tyska sto på sakskartet til hovedutvalg for plan og teknisk tirsdag.

Bildeserie

BILDER: Planene for Tyska

 

Les også: undefined

Les også: undefined

Forutsetninger

Flertallet har vedtatt å legge forslaget til detaljregulering for Tyska ut på høring og offentlig ettersyn forutsatt at:

  • Bryggepromenaden skal utføres med tre som dekkemateriale.
  • Minimum 30 prosent av bryggekanten trappes ned mot vannet.
  • Støyskjerming for lekeplasser må avklares med Jernbaneverket.
  • Planen må vise at grenseverdiene for støy fra jernbanen overholdes på lekeplassene før høring og offentlig ettersyn.
     

Høyden ble ikke redusert

Som ventet ble det debatt rundt høyden på blokkene. I detaljreguleringen vises fire etasjer, med innslag av en femte etasje på toppen av noen av blokkene.

Utvalgsleder Anne-Kari Holm fremmet på vegne av Senterpartiet sitt eget forslag med redusert høyde, slik at høyden holder seg til reguleringsplanens fire etasjer.

Hun ville returnere detaljplanen for videre bearbeidelse. Hennes forslag ble stilt opp mot rådmannens alternativ 1-forslag til vedtak, og de andre i utvalget stemte for alternativ én.

Les også: undefined

Les også: undefined

- Noe nytt i Halden

Frps Henrik Rød er glad for at det ikke blir nok et sjøbodprosjekt på Tyska.

– Det blir noe nytt i Halden. Et veldig bra tilskudd. Jeg liker spesielt godt sentrumsstrukturen på det, mente han.

Alle roste administrasjonen for en veldig bra utført jobb i samarbeid med utbyggere.

Fornøyd Olaussen

En fornøyd Svein Olaussen ga klart uttrykk for at de ville stemme for forslaget til administrasjonen og få lagt planen ut til offentlig ettersyn når forutsetningene er oppfylt.

For han handlet det også om ikke å påføre unødvendige utgifter slik at vanlige haldensere kan bosette seg der.

– Jeg tror det blir fullt mulig å realisere, sa han.

Mange har kjempet

Terje Lie (H) pekte på at dette er et prosjekt mange har kjempet for i mange år.

– Det er viktig å ta hensyn til utbygger, sa han.

Erlan Aastebøl (H) roste også administrasjonen og støttet deres forslag.