HA møtte Herft og Helge Stumberg på det nye feltet Brattås ved Vold Skog på Idd.

Stumberg er en av grunneierne der, og en av de som står bak prosjektet.

Mens Jan Erik Herft jobber med salg og utvikling i GG-Gruppen. De skryter av samarbeidet med administrasjonen i Halden kommune.

Enstemmig vedtatt

Det nye boligfeltet ble godkjent i kommunestyremøtet sist torsdag

– Vi er veldig glade for at dette ble enstemmig vedtatt. At det er så bred enighet. Det gir oss ekstra giv før vi skal sette i gang. Nå har vi en grunnmur å jobbe ut ifra. Prosjekteringsarbeidet starter nå. Det er veldig mye som skal planlegges, sier Jan Erik Herft.

– Vi har allerede lagt mye arbeid i dette. I sommer begynte vi å hogge ned mye her oppe. Vi har lyttet til de som bor rundt i områdene her, og for de var det svært viktig at turområdene de benytter seg av blir bevart, og det har vi tatt hensyn til, forteller Helge Stumberg fornøyd.
 

Gir mange arbeidsplasser

– Jeg er sikker på at dette kommer til å bli et flott boligfelt. Det vil generere arbeidsplasser i alle ledd, utdyper Herft.
– Jeg tror også det vil bli positivt for skolene rundt her, og for butikker som ligger i nærheten. Tomtene vil heller ikke sperre for adkomsten her, legger gårdbruker Stumberg til.

– Hva med byggestart, og når kan de første tomtene ferdigstilles?
– Det er det alt for tidlig å si noe om. Vi er helt i startfasen av dette store prosjektet. Nå står det som sagt enormt med planlegging for tur, svarer Herft.
 

Bryter ikke silhuetten

– Få også med i saken at vi har tatt hensyn til silhuetten. Vi skal ikke bryte den grønne silhuetten ned mot Iddesletta, sier Helge Stumberg.
 

– Ja, jeg føler innspillene som er kommet er godt ivaretatt, avslutter Jan Erik Herft.

Innkjørselen til feltet

For å komme til det planlagte boligfeltet, kjører man til Måstad. Før boligfeltet på Måstad tar man inn til høyre gjennom Vold skog.
 

Svein Olaussen (Ap) fremmet et tilleggsforslag på vegne av beboerne, at adkomsten til boligfeltet skal skje fra Klepperveien. Det ble ikke vedtatt, men skal behandles politisk senere.