Må i fengsel for bygging i strandsonen

DØMT: Eieren av en bolig i Hovsveien har både sprengt, bygd og revet ulovlig. Nå er eieren dømt til 60 dagers fengsel for å ha tatt seg til rette i strandsonen. Arkivfoto: Kåre Rennestraum

DØMT: Eieren av en bolig i Hovsveien har både sprengt, bygd og revet ulovlig. Nå er eieren dømt til 60 dagers fengsel for å ha tatt seg til rette i strandsonen. Arkivfoto: Kåre Rennestraum

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Eieren av en bolig i Hovsveien er idømt fengselsstraff for å ha bygd i strandsonen uten tillatelse.

Fra gammelt av har eiendommen som ligger langs Iddefjorden vært tollbolig. I tillegg til hovedhuset, befant det seg på eiendommen et anneks/bryggerhus fra omlag 1890 som var registrert som kulturminne.

Sprengte og rev

I en periode fra desember til 6. februar 2013 sprengte han bort deler av fjellet i 100 meterssonen samt rev det verneverdige annekset. Han påbegynte også oppføring av et nybygg uten å ha søkt kommunen om tillatelse.

Kommunalsjef teknisk, Ulf Ellingsen, sier det er tre punkter som gjorde at kommunen valgte å anmelde huseieren i 40-årene i 2014.

– Det ene er at det er gjort inngrep i terrenget av vesentlig karakter i form av utsprengning av masse og sten fra fjellet. Det andre er at det er revet bygninger som er verneverdige.

– Her burde det vært dialog med bygningsmyndighetene og fylkeskonservatoren. Det siste er forholdet mellom de innsendte papirer,og det som faktisk er utført av byggearbeid stedet, sier Ulf Ellingsen.

Nå har altså Halden kommune fått medhold på samtlige punkter i Halden tingrett.

Historisk dom

Huseieren er dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 er gjort betinget. Han må i tillegg betale saksomkostninger å 10.000 kroner.

Etter det HA erfarer skal dette være er en historisk dom. Flere kilder hevder det er første gang i Norge at noen er idømt fengselsstraff for brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen.

Handlet med forsett

Retten skriver at den finner at tiltalte har utvist en høy skyldgrad og dømmes for forsettlig overtredelse på samtlige tiltalepunkter.

Retten skriver videre i dommen at både sprengningen og rivingen av det verneverdige bryggerhuset er irreversible inngrep, mens nybygget ikke har slike varige innvirkninger.

– Prøvde å lure kommunen

Ifølge dommen er sprengningene såpass omfattende at det har blitt kjørt bort 35–50 lastebillass med masse.

I dommen heter det også at tiltalte i ettertid, da forholdene ble oppdaget, har forsøkt å føre Halden kommune bak lyset ved feilaktig å framstille saken som en rehabilitering og ikke et nybygg, til tross for at det bygningen allerede var revet.

Merkelig

Retten finner det også merkelig at det ikke foreligger noen tegninger eller beskrivelser av hva tiltalte ønsket bygget, og finner det helt usannsynlig at tømreren skulle ha iverksatt dette uten klare direktiver fra tiltalte.

Forholdet til tømreren framstår i et merkelig lys, står det blant annet.

Blant annet foreligger det et dokument som fritar tømreren for ansvar- dette må formodes å gjelde i forhold til offentlige myndigheter-og utrykker at ansvaret for arbeidene vedkommende har utført alene skal være tiltaltes.

Huseieren har også nektet å oppgi til Halden tingrett hvem som utførte sprengningsarbeidene på eiendommen.

Tiltalte fikk avslag på bygging av en garasje i 2009 og burde etter rettens mening være kjent med at det ikke er kurant med slike tiltak på denne eiendommen.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags