Samuel (28) sel barndomsheimen sin for 45.000 kr

Huset er rekordbillig, men du må sjølv sørge for å få det vekk frå tomta det står på.