Kø'n tok aldri slutt på Køhn

Den lange køen var ingen hindring for de historieinteresserte bokhandlerne på Køhn Libris lørdag formiddag.

Den lange køen var ingen hindring for de historieinteresserte bokhandlerne på Køhn Libris lørdag formiddag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Lørdag formiddag var det boklansering av bind I i bokserien Haldens Historie.

DEL

​Køen av his­to­rie­in­ter­es­ser­te men­nes­ker når helt til ut­gangs­dø­ra på Køhn Libris lør­dag for­mid­dag, un­der bok­lan­se­rin­gen av bind I i bok­se­ri­en Haldens his­to­rie. Den­ne nye boka om­hand­ler Haldens lo­kal­his­to­rie fra 1665 til 1826. Bind II gjel­der for tids­pe­ri­oden 1826-1940, og ble gitt ut i 2014.

Populær boklansering

Lør­dag 05. no­vem­ber var det sju uker til jul­af­ten, og ­det har helt klart gjort sitt for bok­sal­get un­der bok­lan­se­rin­gen av Haldens His­to­rie. Et­ter hvert kan en se fle­re som drar hjem med mer enn én bok i po­sen.

For­fat­ter Sven G. Eli­as­sen og fo­to­gra­fe­ne Jørn Bøh­mer Olsen og Stein Johnsen sit­ter ved et bord med en stor bun­ke bø­ker som sig­ne­res et­ter hvert som folk hand­ler. Køen vok­ser seg man­ge me­ter lang, og holdt seg slik i over en time. Alle kjø­pe­re er li­ke­vel gla­de og for­nøy­de når de en­de­lig får sig­nert sin kopi av boka.

– Spennende å lansere lokal litteratur

Bok­hand­ler Jo Køhn føl­ger spent med på lør­da­gens bok­lan­se­ring og sig­ne­ring, og hjel­per til der det trengs.

– Jeg syns all­tid det er like moro å lan­se­re lo­kal lit­te­ra­tur og his­to­rie. Det er gøy å se køen her. Det er en pas­sen­de lan­se­rings­da­to i og med at det nær­mer seg jul, men vi har sam­ti­dig litt salgs­tid fram­over, sier Køhn.

– Selv har jeg tit­tet litt på den­ne nye boka, men jeg har ikke fått lest den enda. Bind II er flott, og jeg har kost meg med den. Det blir spen­nen­de å lese om hvor­dan byen er blitt for­met, leg­ger han til før han far­ter vi­de­re.

Handler gave til mannen

En av de mange glade kjøperne av den nye boka er Eva Larsson. Hun var en av de første som fikk kjøpt og signert seg en utgave av den nye boka.

Eva Larsson har kjøpt det nye bind I i bokserien Haldens historie til mannen i bursdagsgave. Hun er ikke bekymret for at han skal finne det ut, for han er på boklanseringen sammen med henne

Eva Larsson har kjøpt det nye bind I i bokserien Haldens historie til mannen i bursdagsgave. Hun er ikke bekymret for at han skal finne det ut, for han er på boklanseringen sammen med henne Foto:

– Jeg vet godt om bok­se­ri­en for jeg har bind II hjem­me. Den­ne gang har jeg kjøpt boka som en burs­dags­ga­ve, sier Larsson for­nøyd.

– Boka var et stort øns­ke fra han som skal få den, nem­lig man­nen min. Men han vet at han får den, for han er her han og, leg­ger hun til og ler blidt.

Hun tar imot en pose fra da­men bak kas­sen, hvor en pent inn­pak­ket burs­dags­ga­ven lig­ger.

– Vi er le­se­hes­ter beg­ge to, så nå har vi ven­tet len­ge på bind I. Nå er det vel over til å ven­te på bind III også. Det er hyg­ge­lig og in­ter­es­sant å ha kunn­ska­per om lo­kal­his­to­ri­en til egen hjem­by­. Jeg voks­te opp her på 60-tal­let og flyt­tet til­ba­ke hit som vok­sen, av­slut­ter hun med et smil og går vi­de­re.​

Artikkeltags