Fredag 29. mai 2020 ble den nå 26 år gamle mannen stanset i Halden like før han skulle krysse grensen over til Sverige ved Svinesund.

I bilen hans fant tollvesenet 1,2 millioner kroner i kontanter.

Det er ulovlig å ta med seg pengebeløp større enn 25.000 kroner inn eller ut av Norge uten å klarere det med tollmyndighetene.

Den unge mannen tilsto forbrytelsen da han ble tatt. Han var klar over at han fraktet penger, og han var klar over beløpets størrelse.

I etterforskningen som fulgte hevdet mannen at han ikke visste at pengene skulle brukes til narkotikaomsetning. Han hevdet å ha fått opplyst at pengene stammet fra et bilsalg som en annen person hadde foretatt.

Den forklaringen ble underbygget av meldingsloggen mellom 26-åringen og personen som hadde gitt han oppdraget med å frakte pengene ut av Norge.

Derfor kunne 26-åringen kun straffes for selve pengetransporten.

Normalt ilegges man en bot på 20 prosent av det unndratte beløpet. I denne saken ville det utgjort 240.000 kroner. Men 26-åringen ilegges strafferabatt for å ha tilstått og for at saken har tatt lang tid før den kom opp for retten.

Søndre Østfold tingrett har derfor falt ned på at 26-åringen skal betale en bot på 170.000 kroner eller sone 20 dager i fengsel.